Vad Karenstid Är och Hur Länge Den Varar

Förklaring av karenstid och dess syfte

Karenstid, eller ”karens”, är den tid du måste vänta efter att du har tecknat en försäkring innan du kan få ersättning för eventuella skador eller sjukdomar. Under karensperioden kan du alltså inte få några ersättningar från försäkringsbolaget.

Syftet med karenstiden är att förhindra att försäkringstagare utnyttjar försäkringen för sjukdomar eller skador som redan existerar vid tidpunkten som de tecknat försäkringen. Det är också en möjlighet för försäkringsbolaget att bedöma den försäkrades situation innan försäkringen börjar gälla.

Vanligtvis är karenstiden mellan 1-30 dagar, men det kan variera beroende på vilken typ av försäkring du har tecknat. Om du till exempel har tecknat en sjukförsäkring kan karensperioden vara kortare än om du har tecknat en hemförsäkring.

Det är viktigt att du vet hur lång karenstiden för din försäkring är, eftersom du inte kommer kunna få någon ersättning förrän den löper ut. Det kan också vara bra att veta ifall du ska byta försäkring, så kan du behålla din gamla försäkring tills karenstiden för din nya försäkring löper ut.

Karenstider för olika djurförsäkringar

Om du tecknat en djurförsäkring så är karenstiden olika, beroende på vilken försäkring du har tecknat och vilket försäkringsbolag du har tecknat försäkringen hos.

Nedan följer några exempel på karenstider för olika djur:

  • Hundförsäkring: Karenstiden när du försäkrar en hund kan variera mellan 0 och 30 dagar, beroende på vilket försäkringsbolag du har valt. Vissa försäkringsbolag har ingen karensperiod alls medan andra har en karenstid på upp till 30 dagar.
  • Kattförsäkring: Karenstiden när du försäkrar en katt kan också variera mellan 0 och 30 dagar, beroende på vilket försäkringsbolag du har valt.
  • Hästförsäkring: Karenstiden när du försäkrar en häst kan vara längre än för andra djurförsäkringar och kan variera mellan 7 och 90 dagar, beroende på vilket försäkringsbolag du har valt.

Det är viktigt att du känner till karenstiden för din djurförsäkring eftersom du inte kan få någon ersättning innan karenstiden har löpt ut. Det kan också vara bra att se över olika försäkringsbolag och deras karenstider innan du väljer en djurförsäkring för att hitta den som passar bäst för dig och ditt husdjur.

Hitta en djurförsäkring som passar dig