Insättningsgaranti: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

Vad insättningsgarantin är

Det finns gott om anledningar till att spara pengar och insättningsgarantin är en av dem.

Insättningsgarantin är till för att skydda dig som individuell sparare och för att ge stabilitet till svensk ekonomi.

I praktiken handlar det om ett skydd där staten går in och ersätter dig om det skulle vara så att banken eller institutet som du har sparpengar hos skulle gå i konkurs.

För dig som vill spara pengar fungerar insättningsgarantin som en stor extra trygghet. Det är dock inte hur stora belopp som helst som omfattas.

Maxbeloppet är en dryg miljon förutom i undantagsfall

Maxbeloppet kan, i vanliga fall, som mest uppgå till 1 050 000 kr per person och bank eller institut.

Insättningsgarantin omfattar ditt pensionssparande, ditt sparkonto och alla andra typer av konton där du sparat pengar.

Privatpersoner, inkluderat omyndiga, samt även juridiska personer som företag och dödsbon kan utnyttja insättningsgarantin.

I enskilda fall kan insättningsgarantin omfatta större belopp, upp till fem miljoner kronor. Det kan till exempel handla om belopp som satts in i samband med särskilda livshändelser, exempelvis en bostadsförsäljning. Om du skulle råka ut för en situation där du blir av med mer än en 1 050 000 kronor på grund av att ett institut eller en bank går i konkurs så måste du själv ansöka om den högre insättningsgarantin.

När insättningsgarantin tillkom

Det första landet i världen som sjösatte en statlig insättningsgaranti var USA. Det skedde efter ett antal bankkrascher under depressionen på 1930-talet. Syftet var att man ville undvika så kallad ’uttagsanstormning’, det vill säga vad som händer när många sparare samtidigt vill ta ut sina pengar från banken.

Uttagsanstormningar riskerar dels att försätta enskilda banker i konkurs och därmed göra att mängder av sparare blir av med sina pengar. Det är också något som riskerar att försätta hela den nationella ekonomin i gungning.

Insättningsgarantin är i den meningen ett skydd både för den individuella spararen men också för samhället i stort.

Sverige införde en tillfällig insättningsgaranti i samband med den svenska finanskrisen mellan 1990-1994. Detsamma infördes i många EU-länder under samma tid och detta ledde 1994 till gemensamma regler i hela EU.

Insättningsgarantins gränser och undantag

Insättningsgarantin omfattar alla sparkonton du har hos svenska banker och institut. Till exempel är investeringssparkonton (ISK) och fasträntekonton populära alternativ som omfattas av insättningsgarantin.

Digitala valutor, så kallade kryptovalutor är populära investeringar bland många idag. Här kan det vara viktigt att påpeka att det är en typ av investering som sker utanför det vanliga banksystemet och det omfattas alltså inte av insättningsgarantin.

Även andra typer av investeringar, som investeringar i lån och krediter eller fastigheter är investeringar som inte omfattas av insättningsgarantin.

Hos Payup kan du se om en plattform omfattas av insättningsgarantin. Leta efter ”insättningsgaranti” på plattformens recension för att se om detta är fallet.