Hävstångseffekt: Vad Det Är, Hur Det Fungerar

När du investerar med värdepapper så är det vanligt att du stöter på många nya begrepp. Ett av dessa kan vara ”hävstång”, på engelska kallat ”leverage”.

Ordets betydelse ger dig en indikation om vad det handlar om, men det finns anledning till att titta närmare på vad finansmarknaden menar med begreppet.

Vad är hävstång och hävstångseffekt?

Har du försökt flytta en stor, tung sten i trädgården? Med ett spett så kan du få den så kallade ”hävstångseffekten”. Momentet hjälper dig att flytta stenen med större kraft än den du själv hade kunnat generera utan hjälpmedel.

På ett likadant sätt kan du tänka när det kommer till hävstång på finansmarknaden. Du kan få en större effekt med en investering om du använder en hävstång.

Du investerar en summa pengar i ett finansiellt instrument, exempelvis en aktie. Med aktien som säkerhet så lånar du ytterligare ett belopp som du placerar på samma aktie. Med en relativt liten insättning så kan du alltså göra en investering som är mångdubbelt större och potentiellt kunna göra stora förtjänster, om hävstångseffekten går din väg.

Dock så använder du din tillgång som säkerhet när du använder dig utav hävstång. Din tillgång tilldelas ett visst värde, med en matematisk formel, som räknar på hur mycket långivaren kan låta dig gå med förlust innan de inte längre kan be om sina pengar tillbaka. Detta värde kallas för ”säkerhetsmarginal”. Om din position förlorar i värde så pass att du når din säkerhetsmarginal så likvideras din position (säljs) och långivaren tar dina tillgångar för att betala för lånet som du tog.

Handel med hävstång kan alltså gå åt båda hållen. Det kan gå snabbt upp men kan även gå snabbt ner och vidare så behöver du använda din tillgång som säkerhet för lånet vilket kan resultera i att du förlorar din tillgång om hävstångseffekten inte går din väg.

Det är inte ovanligt att se hävstångseffekter om 1:10, 1:20 och ibland även högre. 1:10 innebär att för varje krona investerad så kan du belåna din position 10 gånger, det vill säga en 1 000 kr investering kan bli 10 000 kr stor.

Hävstångsformel

För att göra det enklare att förstå hävstänger kan vi ta ett exempel.

Låt oss säga att du vill investera 5 000 kronor i aktiebolag X med en hävstång på 10. Du kan då uppnå en position på 50 000 kronor i bolaget. En tiondel av positionen har du finansierat själv, detta kallas för säkerhetskravet. Resterande del av investeringen är pengar som du lånat. Din säkerhetsmarginal i denna affär är säkerhetskravet delat med den totala positionen, alltså 5 000 / 50 000 = 10%.

Alltså:

  • Egen insats: 5 000 kr
  • Storlek på lån: 45 000 kr
  • Storlek på positionen: 50 000 kr
  • Säkerhetsmarginal: 10 %
  • När din position säljs (likvideras) för att betala tillbaka lånet som du fått: Storlek på lån + Egen insats * säkerhetsmarginal (45 000 + 5 000 * 10 %) = 45 500 kr

Om din position på 50 000 kr tappar i värde och sjunker till 45 500 kr så likvideras din position och betalar långivaren för lånet som du fick för din position.

Certifikat och CFD-kontrakt

En populär investering när det kommer till värdepapper med hävstång är guld. Ett populärt sätt att investera i metallen med hävstång är genom så kallade certifikat, eller ”CFD”.

Ett certifikat är ett skuldebrev liknande en stadsskuldsväxel som tillhandahålls av en kommersiell bank. Under certifikatet ingår ett antal olika investeringar, vilket gör att du kan se det som ett alternativ till börshandlade fonder. Ofta är certifikaten fokuserade på ett specifikt område, exempelvis råvarumarknaden.

CFD-kontrakt är ett certifikat som avser prisutvecklingen i en tillgång. CFD-kontraktet följer prisutvecklingen i en aktie, valuta, råvara eller annan tillgång. Om värdet på tillgången ökar så går certifikatet med vinst och om värdet på tillgången minskar så går certifikatet med förlust.

Certifikat har inbyggda hävstångseffekter. Precis som i exempelberäkningen ovan så investerar du ditt säkerhetskrav och din position får inte understiga din säkerhetsmarginal.

Med certifikat så kan du välja att spekulera på både uppgående och nedgående prisutveckling.

Att tänka på

Du bör tänka på att investering med hävstång är en högriskinvestering. Om din handelsplattform inte har stöd för automatisk likvidering så kan du förlora mer än dina investerade pengar.

De flesta handelsplattformar för CFD-handel har stöd för automatisk likvidering i fall din position understiger din säkerhetsmarginal men detta är något man måste dubbelkolla innan man öppnar en position med hävstång.

Du bör läsa villkoren hos det finansiella institut som du tänkt spekulera genom och kontakta deras support vid eventuella frågor.