Hävstångseffekt: Vad Det Är, Hur Det Fungerar

Förklaring

Hävstångseffekt, eller ”leverage” på engelska, är ett begrepp inom finans och ekonomi som avser att använda lånade pengar för att öka den potentiella avkastningen på en investering. Detta kan ske genom att använda en relativt liten summa eget kapital och låna resten av pengarna, vilket ger investeraren möjlighet att göra större investeringar än vad som annars skulle vara möjligt.

Hävstångseffekten kan fungera positivt om investeringen går bra, eftersom den högre avkastningen på investeringen kan användas för att betala tillbaka lånet och ge investeraren en större vinst. Men om investeringen går dåligt kan hävstångseffekten ha negativa effekter, eftersom investeraren kan förlora mer pengar än vad som investerades från eget kapital.

Det är viktigt att komma ihåg att användningen av hävstångseffekt innebär en ökad risk för investeraren och att det är viktigt att noggrant utvärdera riskerna och potentialen för avkastning innan man använder sig av detta verktyg.

Många plattformar som erbjuder handel med hävstång har ett stopp som automatiskt säljer av en position om förlusten börjar närma sig säkerhetskravet. Exempel på sådana plattformar är Plus500, IG och eToro. Detta görs för att minska risken för både investeraren och mäklaren eller institutionen som lånade ut pengarna. Detta stopp kallas ofta för en ”margin call” och innebär att investeraren måste lägga till mer egna medel för att täcka förlusten eller sälja av positionen helt och hållet.

När man använder hävstång

Hävstång används oftast när en investerare vill öka sin exponering mot en viss investering utan att behöva investera en stor summa pengar själv. Det kan vara användbart när man tror att en viss investering kommer att ge en hög avkastning, eftersom hävstångseffekten kan öka den potentiella vinsten. Men det är viktigt att komma ihåg att hävstång också ökar risken för förlust, så det är viktigt att noggrant utvärdera riskerna och potentialen för avkastning innan man använder sig av detta verktyg.

Hävstång används vanligtvis inom finansiella instrument som optioner, terminer, CFD:er och valutahandel.

Hur det fungerar

Hävstångseffekt fungerar genom att låna pengar för att öka den potentiella avkastningen på en investering. Investeringen kan göras med en relativt liten summa eget kapital, medan resten av pengarna lånas.

Följande förklarar hur hävstångseffekt fungerar:

  1. En investerare investerar en liten summa eget kapital och lånar resten av pengarna från en mäklare eller bank.
  2. Investeringen görs med den totala summan av pengar, inklusive det lånade beloppet.
  3. Om investeringen går bra, kan investeraren betala tillbaka lånet och behålla en högre avkastning än vad som skulle ha varit möjligt med bara eget kapital.
  4. Om investeringen går dåligt kan hävstångseffekten ha negativa effekter, eftersom investeraren kan förlora mer pengar än vad som investerades från eget kapital.
  5. Många plattformar som erbjuder handel med hävstång har ett stopp som automatiskt säljer av en position om förlusten börjar närma sig slutet på det egna kapitalet. Detta görs för att minska risken för både investeraren och mäklaren eller institutionen som lånade ut pengarna, och gör att du aldrig kan förlora mer pengar än du investerat. Dock betyder det också att du snabbare kan förlora din position, eftersom en hög insats betyder större rörelser i din position och en mindre prisrörelse kan innebära att du förlorar hela ditt egna kapital och att din position stängs (likvideras). Handel med hävstång innebär därför potential till större vinster men även risk för snabbare förluster.

Det är viktigt att komma ihåg att användningen av hävstångseffekt innebär en ökad risk för investeraren och att det är viktigt att noggrant utvärdera riskerna och potentialen för avkastning innan man använder sig av detta verktyg.

Potentiell förlust med hävstång

Det finns ingen specifik gräns för hur mycket man kan förlora med hävstång, eftersom det beror på hur stor hävstång som används och hur mycket investeringen går ned i värde. Ju högre hävstång som används, desto större blir förlusten om investeringen går dåligt. Det är därför viktigt att utvärdera riskerna och potentialen för avkastning noggrant innan man använder hävstångseffekt och att inte använda mer hävstång än man har råd att förlora.

Exempel: Investerar du med 1:10 i hävstång, betyder det att 1% prisrörelse innebär 10% prisrörelse i din position. Om en aktie går ner med 1% i pris, betyder det att din position går ner med 10% i pris.

Många plattformar som erbjuder handel med hävstång har en automatisk ”margin call”, eller ett stopp som automatiskt säljer av en position om förlusten börjar närma sig slutet på det egna kapitalet, vilket hjälper till att minimera förlusten och undviker att de lånade pengarna går förlorade.

Exempel på värdepapper med hävstång

Det finns flera olika handelsinstrument och värdepapper som har hävstång.

Här är en lista som visar några av de vanligaste handelsinstrumenten och värdepapperna med hävstångseffekt:

  1. Optioner: Optioner ger en köpare rätten att köpa eller sälja ett visst värdepapper till ett visst pris på eller före ett visst datum. Optioner kan ha hävstång och kan användas för att spekulera i prisrörelser på värdepapper.
  2. Terminer: Terminer är avtal om att köpa eller sälja ett värdepapper vid ett framtida datum till ett förutbestämt pris. Terminer kan ha hävstång och kan användas för att spekulera i prisrörelser på värdepapper.
  3. CFD:er: CFD:er, eller Contracts for Difference, är avtal mellan en köpare och säljare att utbyta skillnaden mellan ingångs- och utgångspris för ett visst värdepapper. CFD:er kan ha hävstång och kan användas för att spekulera i prisrörelser på värdepapper.
  4. Valutahandel: Valutahandel är när man köper eller säljer en valuta i förhållande till en annan. Valutahandel kan ha hävstång och kan användas för att spekulera i prisrörelser på valutor.
  5. Aktier: Vissa mäklare erbjuder också hävstång på aktier, vilket innebär att man kan investera i en större mängd aktier än vad som annars skulle vara möjligt med en viss summa pengar.

Det är viktigt att komma ihåg att användningen av hävstång innebär en ökad risk för investeraren och att det är viktigt att noggrant utvärdera riskerna och potentialen för avkastning innan man använder sig av detta verktyg.