Factoring: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

Det här är factoring

Factoring är namnet på fakturaförsäljning eller fakturabelåning som vissa företag gör.

Med fakturaförsäljning menar man att företaget säljer sina fakturor till ett ”factoringbolag”. Factoringbolaget köper fakturan och väntar därefter in betalning av kunden som fakturan avser.

Fakturabelåning är när man använder en faktura som säkerhet för ett lån. Om du exempelvis har en faktura som du fortfarande väntar på ska bli betald så kan factoringbolag ge dig ett lån med den fakturan som säkerhet. Betalar du inte tillbaka lånet så kan factoringbolaget ta fakturan istället. Lånebeloppet beror på hur stor fakturan som du belånat är.

Med factoring så kan både fakturabelåning och fakturaförsäljning göras mer automatiskt. Så snart du fått en faktura så kan du ladda upp den till factoringbolagets onlinetjänst. Kort därefter så får du likvida medel i utbyte mot fakturan.

Vissa factoringbolag, som Fakturino, gör det även möjligt att ansluta ens företags bokföringsprogram till deras factoringtjänst. Då kan du automatisera processen ytterligare.

Fördelar med factoring

För den som driver företag är det viktigt att hela tiden hålla reda på betalda fakturor. Ibland kan det dock ta tid att få betalt från slutkunden. En del kunder har dessutom för vana att bestrida fakturor. Detta kan med tiden orsaka likviditetsproblem för ditt företag.

Det kan du undvikas om du säljer dina fakturor eller överlåter dem. Då kan du enkelt och snabbt få in kontanta medel till ditt företag.

Andra fördelar med factoring, utöver att det ger säkrare likviditet till företag är att administrationen blir enklare. Sålda fakturor bevakas av factoringbolaget. Du slipper påminna kunder eller anlita inkasso om de inte betalar i tid. Med factoring så kan du också själv välja vilka fakturor som du vill sälja. Du kan välja att sälja alla eller bara sälja enstaka.

Kostnaden för factoring

Kostnaden att sälja fakturor skiljer sig åt mellan olika factoringbolag. Man får enklast reda på hur mycket tjänsten kostar genom att besöka ett factoringbolags hemsida och kontakta factoringbolaget.

Oftast så är det en fast kostnad man betalar för tjänsten samt en procentuell andel av den sålda fakturan. Hur stor andelen kan vara avgörs oftast av följande faktorer:

  • Fakturabelopp: Höga fakturabelopp innebär oftast en mindre andel uträknat i procent.
  • Volym av fakturaköp: Ju fler fakturor som säljs, ju mindre brukar andelen bli.
  • Betalningstid: Ju längre betalningstid, ju högre brukar kostnaden för fakturan bli.
  • Kreditrisk: Ju högre kreditrisken är på företaget som fakturerats, ju högre brukar kostnaden också bli.

Kostnaden kan variera mellan olika fakturingbolag, men det är inte ovanligt att man behöver betala upp till 20% av fakturabeloppet, beroende på ovanstående faktorer. Dock brukar kostnaden i de allra flesta fall vara mycket, mycket lägre än så.

En sak att veta om är att det kan bli billigare i det långa loppet om man har ett avtal med ett factoringbolag. Om man säljer eller belånar fakturor enskilt så kan den fasta avgiften oftast bli dyrare, och den procentuella andelen av fakturan också högre, än om man slutit ett avtal.

Olika typer av företagsfactoring

Det finns fyra populära former av factoringtjänster i Sverige.

Fakturaköp innebär att alla fakturor från företaget överlåts och säljs till factoringföretag.

Fakturabelåning är där företaget gör en inteckning av sina fakturor. Detta sker via factoringbolaget som vanligtvis erbjuder en belåningsgrad på mellan 70 till 90 % av beloppet på fakturan. När företaget utför sin fakturering mot kunderna så behöver företaget meddela kunden att fakturan kommer att överlåtas. Kunderna betalar därefter direkt till factoringföretaget som meddelar företaget när betalningen är genomförd.

Och sedan respektive factoringtyp men med eller utan ”regress”. Utan regress innebär att factoringbolaget tar risken för att fakturan inte betalas. Med regress innebär att factoringbolaget får skicka tillbaka fakturan om den inte betalas.

Vanligt inom många branscher

Idag är det vanligt med factoring inom många olika branscher.

I början var det till största delen nystartade företag som hade ett behov av likviditet som valde att sälja sina fakturor för att underlätta företagandet. Numera är factoring ett väletablerat alternativ till företagskredit, företagslån och andra sorters finansiering.

Läs mer: Låna pengar till nystartat företag

Hitta en factoringlösning som kan passa ditt företag