Existensminimum: Vad Det Är och Hur Mycket Du Behåller 2024

I frågor som rör Kronofogden och myndighetens verksamhet stöter du ibland på begreppet existensminimum. Begreppet är framtaget för att underlätta hanteringen av en skuldsanering.

Denna artikel förklarar vid begreppet innebär, hur det används och vad existensminimum beloppet är 2024.

Vad betyder ”existensminimum”?

Om du har skulder du inte har kunnat betala tillbaka kan dessa till slut hamna hos Kronofogden för indrivning. I vissa fall så är det möjligt för dig att ansöka om en skuldsanering. Skuldsanering är en process för att hjälpa dig att bli skuldfri inom ett par år. Du förbinder dig då till att leva på en liten summa pengar varje månad för att under ett par års tid kunna återbetala dina existerande skulder.

Om du genomgår en skuldsanering hos Kronofogden så görs en beräkning för att se hur mycket pengar du behöver för att kunna hantera dina levnadsomkostnader. Denna summa som räknas fram motsvarar det som i vardagligt tal kallas för ”existensminimum”, eller förbehållsbeloppet (som det heter i lagtext). Genom att existensminimumet beräknas så kan Kronofogden då räkna fram hur mycket du kan betala varje månad för att återbetala dina skulder.

Kort sagt så kommer alla dina inkomster utöver existensminimum att användas till för att återbetala dina skulder under perioden som du genomgår skuldsanering.

Vad existensminimum ska täcka

Existensminimum innefattar två huvudsakliga delar:

  • Boendekostnad.
  • Normalbelopp för normala levnadsomkostnader.

Boendekostnaden motsvarar i stort sett den kostnad du har för ditt boende. Bor du i hyresrätt så är det motsvarande din hyra och kostnaden för uppvärmning av bostaden. Bor du i hus eller bostadsrätt så görs även en individuell prövning för att se om räntor på dina lån samt vissa andra driftskostnader ska räknas in i din boendekostnad.

Normalbeloppet innefattar övriga normala kostnader du har varje månad. Exempelvis mat, hygien, telefon, el, försäkringar, kläder samt övriga mindre utgifter.

Hur det räknas ut

Existensminimum, eller ”förbehållsbelopp”, räknas ut genom att man plussar ihop boendekostnad och normalbelopp. Summan blir beloppet på existensminimum. Beloppet är olika för olika personer och beror på olika faktorer, till exempel boende, civilstatus, antal barn i hushåll, boendekostnad, m.m.

Vad är normalbeloppet för 2024?

Varje år definierar Kronofogden den nivå som ska gälla för normalbelopp under kalenderåret.

På Kronofogdens sida kan du se det normalbelopp som gäller för 2024. På sidan listas olika typer av normalbelopp beroende på om du är singel, ensamstående, sambo eller har familj. För dig som har barn så tillkommer extrabelopp räknat utifrån åldern på dina barn.

Eventuella bidrag du har kommer att dras bort från ditt normalbelopp. Exempelvis barnbidrag, underhållsbidrag och studiebidrag kommer räknas bort från ditt normalbelopp.

Övriga kostnader som kan ge utökat normalbelopp

Utöver de schablonbelopp som anges på Kronofogdens sida så finns det även möjlighet att få tillägg till ditt normalbelopp om du har andra återkommande kostnader. Exempel på kostnader av detta slag:

  • Medicin och vårdbesök
  • Resekostnader till och från arbetet
  • Barnomsorg och kostnad för umgänge med barn som inte bor hos dig
  • Underhållsbidrag
  • Kostnader för specialkost om du har läkarintyg på behovet av detta
  • Glasögon

Lån och krediter under en skuldsanering

När du vill låna pengar eller betala på kredit så görs en kreditprövning för att bedöma din återbetalningsförmåga. Generellt sett så kommer du inte att kunna ta nya lån eller krediter under perioden som du genomgår skuldsaneringen, då syftet med den är att du ska återbetala dina existerande skulder. Skuldsaneringen kommer att behöva slutföras innan du har möjlighet att teckna eventuella nya lån.

Relaterat: Skuldsaneringslån, innan man genomgår skuldsaneringen