EU-Lån: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

För småföretagare kan det vara svårt att få ihop ekonomin och då kan det vara nödvändigt att ta in externt kapital. Möjligheterna att beviljas extern finansiering är betydligt färre än för stora, väletablerade företag eftersom det innebär en större risk för långivaren. Europeiska Investeringsfonden, EIF, har därför tagit fram det så kallade EU-lånet. Det är ett företagslån med förmånliga villkor för små aktiebolag. Här kan du läsa mer om vad det är för något, hur det fungerar, varför det skapats och hur du kan ansöka om det.

Vad är ett EU-lån?

EU-lånet är ett företagslån med garanti från EU:s finansiella institutioner. Det tillkom på initiativ från Europeiska Investeringsfonden (EIF) för att förbättra tillgången till externt kapital för små och medelstora företag inom EU.

Lånet karaktäriseras av EU-stödet, vilket innebär att unionen tar över en del av lånets säkerhet. EIF går in med 80 % garanti på lånesumman och företagaren behöver endast ha ett borgensåtagande på 20 %, i stället för 100 % som är normen. Dessutom så är räntan lägre tack vare ränterabatt och EU-skyddet. Resultatet är ett mer lättillgängligt och tryggare sätt för småföretagare att få extern finansiering. Varför skapades EU-garantin?

Så fungerar det

EU-lånet skiljer sig något från vanliga företagslån eftersom borgen för låntagaren endast är 20 % av lånebeloppet. Resterande 80 % omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen. Det minskar risken för företagaren och ger mer fördelaktiga villkor. Det är dock bara vissa företag som kan beviljas lån. Till exempel så får omsättningen i företaget inte vara högre än 20 miljoner kronor. Det går att ansöka om maximalt 500 000 kronor och löptiden är mellan 24 och 60 månader.

Hur man ansöker

Om du uppfyller kraven så kan du ansöka om upp till 500 000 kronor med garanti från EU. Kom dock ihåg att det inte är alla långivare som erbjuder den här typen av lån. Företagslångivare som erbjuder lån med stöd från EU.

Samma principer gäller när man ansöker om lån med EU-stöd som när man ansöker om ett vanligt företagslån, nämligen att långivaren kommer kontrollera företagets omsättning, verksamhet och återbetalningsförmåga. En kreditupplysning tas i vanlig ordning i samband med ansökan.

Företag som kan ansöka

För att kunna ansöka om ett EU-lån så krävs det att ett företag uppfyller de formella kraven:

 • Endast företag med bolagsformen aktiebolag.
 • Maximal omsättning på 20 miljoner kronor.
 • Maximalt 20 miljoner kronor i totala tillgångar.
 • Högst nio anställda.
 • Minst ett fastställt och registrerat bokslut.

För- och nackdelar

Det finns både för- och nackdelar med EU-lån och här listar vi några av dessa.

Fördelar:

 • Endast 20 % borgensåtagande.
 • Låg risk.
 • Lägre räntor genom ränterabatt.

Nackdelar:

 • Ej tillgängligt för nystartade bolag utan ett formellt bokslut.
 • Det går endast att beviljas upp till 500 000 kronor.
 • Relativt lång process.

När och varför låneformen tillkom

Företagslån med EU-stöd tillkom för att stötta europeiska småföretagare under coronapandemin. Krisen som uppkom i samband med coronapandemin 2019 gjorde det svårt för småföretag att klara sig ekonomiskt. Europeiska Investeringsfonden, EIF, introducerade låneformen som ett sätt att stötta mindre och medelstora företag inom unionen. EIF fokuserar på de fyra områdena: innovation, småföretag, klimat och infrastruktur.

Pengarna kan exempelvis användas för att hjälpa företag som behövt ställa om sin verksamhet under pandemin. Många företag har spenderat sitt reservkapital för att kunna anpassa verksamheten under den rådande pandemin och många bolag har behövt göra förändringar i både produktion samt personal. Framför allt så har branscher som restaurang, handel, hotell och evenemang haft det tufft, men även många andra branscher har påverkats kraftigt.

EU är beroende av företagare och innovation, därför så har EU-lånet framställs för att hjälpa hela unionen komma på fötter snabbare. Lånen kan stärka företagens likviditet och sänka tröskeln för att komma igång med verksamheten igen.

Läs mer: Vanliga företagslån till aktiebolag