Investeringssparkonto (ISK): Vad Det Är och Hur Det Funkar

Investeringssparkonto (ISK) är ett konto avsett för investeringar och besparingar.

Kontotypen lanserades årsskiftet 2011/2012 med tanken att underlätta för köp av värdepapper och att detta skulle vara ett sätt för privatpersoner att spara.

Med ett ISK kan du både köpa och sälja olika värdepapper som aktier och fonder utan att behöva deklarera vinster och förluster. Istället betalar du en årlig schablonskatt som baseras på kontots värde. Se hur skatten på ISK beräknas.

Syftet med ISK är också att du ska ha möjlighet att byta värdepapper utan att behöva fundera på reavinstskatt.

Var kan man öppna ett ISK?

Ett ISK kan du öppna hos olika banker, hos aktiemäklare eller hos fondkommissionärer och kontot kan endast ägas av privatpersoner.

Minderåriga barn kan också stå på ett ISK.

Kontot är hos de flesta avgiftsfritt men bankerna har rätt att ta ut en avgift om de önskar.

Om du vill investera pengar i aktier eller andra värdepapper på ett enkelt och smidigt sätt så ska du välja ett ISK. Du kan öppna ett konto när som helst och direkt sätta in pengar på kontot. När pengarna landar på kontot kan du köpa önskat värdepapper.

Därför ska du använda ett ISK

ISK passar privatpersoner som planerar att handla mycket på sitt depåkonto.

Det passar även privatpersoner som har en plan på att spara långsiktigt i värdepapper.

Den största fördelen med ISK är att du slipper deklarera varje enskilda transaktion. Handlar du ofta är detta alltså till en fördel.

En annat fördel är att du äger värdepapperna och har rätt att rösta på bolagsstämmor till skillnad från att äga värdepapper i en kapitalförsäkring (KF). Genom ett ISK så blir du helt enkelt inskriven i aktieboken som ägare.

När du sparar i ett ISK så är du även skyddad av insättningsgarantin.

Fördelen med att slippa deklarera varje affär

En av de största fördelarna med ISK, jämfört med traditionella aktiedepåer, är att du slipper deklarera varje enskild affär.

I en aktiedepå skattar du 30 % på utdelningar och eventuella vinster. Du behöver också deklarera varje enskild aktieaffär i din deklaration varje år. Med ett ISK slipper du allt det. Skatten är istället årlig och baseras på investeringssparkontots värde. Se hur skatten på ISK beräknas.