Elhandelsavtal: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

Vad är elhandelsavtal?

I korta drag så är elhandelsavtal det avtal som du ingår i för att köpa el till ditt hem. Det är det avtal man själv väljer när man köper el till sitt hem. Några populära elhandelsbolag är Fortum, Göta Energi och Telge Energi.

Elhandelsavtal är en del av två avtal som man behöver ingå när man köper el till sitt hem: elhandelsavtal och elnätsavtal. Elnätsavtalet kan man inte själv välja när man väljer elbolag. Elnätet är det nät som försörjer området med elledningar.

Därför förekommer uppdelningen mellan elnät och elhandel

I Sverige har man sett till att varje område endast har en nätägare som ansvarar för elnätet och ser till att elen når fram till varje fastighet. Det regleras av Energimarknadsinspektionen. Syftet är att nätägaren ska få betalt för drift, underhåll och utbyggnad av elnätet i området.

Elhandelsavtalet däremot går att teckna med vilken leverantör som helst. Det reglerar vad du får betala för den el som du förbrukar.

Läs mer: Vad är skillnaden mellan elnät och elhandel?

När man väljer elhandelsavtal så kan man välja att antingen ha ett rörligt elpris som styrs av svängningarna på elmarknaden, eller ett fast elpris där priset inte ändrar sig under en viss bindningstid. Ett tips är att jämföra elpriser och teckna det elavtal som passar ens situation bäst. Se anledningar till att välja fasta eller rörliga elpriser.

Elhandel är enkelt för konsumenten

Trots att upplägget kan tyckas onödigt krångligt styrs elnätsavtalet alltså av området där du bor. Du kan lägga fokus på elhandelsavtalet och försöka få ett förmånligt avtal med lågt elpris. Skulle du välja samma elbolag som är nätägare får du allt samlat på en faktura. Annars har du avtal med två olika bolag, men det är elhandelsavtalet som bestämmer vad du betalar för din elförbrukning.