Vad är en skuldsanering?

En skuldsanering är ett sätt för privatpersoner och företag att bli skuldfria. Personer som beviljas och genomgår processen måste följa en betalningsplan för att betala skulderna. Planen fortlöper oftast i fem år och under den tiden lever man på existensminimum och betalar tillbaka skulderna i den mån man kan. När du är klar så är du fri från de belopp som ingick i saneringen.

Vem kan ansöka om en skuldsanering?

Processen är särskilt utformad och lämpad för svårt skuldsatta privatpersoner eller enskilda näringsidkare. Om du har försökt lösa situationen på egen hand men inte lyckats kan det vara ett alternativ för dig. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är en lösning för tillfälliga betalningsproblem, utan för större finansiella problem.

För att få påbörja processen måste du ansöka om skuldsaneringen. Det gör du hos Kronofogden. Du måste uppfylla en rad olika krav för att bli beviljad, bland annat:

 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Det är första gången du genomgår en skuldsanering
 • Du är så pass skuldsatt att du inte kan lösa situationen på egen hand inom en överskådlig tid (oftast 10 år)
 • Du har inte ett pågående näringsförbud

På Kronofogdemyndighetens hemsida kan du testa om du har möjlighet att bli beviljad en skuldsanering. Testet är inte någon ansökan och dina uppgifter som du anger sparas inte utan testet är för att du själv ska få en uppfattning om du är berättigad.

Även enskida näringsidkare kan ansöka om att få en skuldsanering om verksamhetens ekonomi är enkel att utreda.

Relaterat: Skuldfinansieringslån, innan man ansöker om skuldsanering

Hur går det till?

Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka och genomföra en skuldsanering.

 1. Du ansöker hos Kronofogden. Ansökan sker antingen via en blankett eller digitalt på deras hemsida.
 2. De utreder om du uppfyller kraven.
 3. Om du uppfyller kraven fattas ett beslut om att påbörja processen. I beslutet framgår hur mycket du måste betala varje månad. Du ska påbörja betalningarna så fort som möjligt. Om du inte uppfyller kraven får du ett negativt ansökningsbesked.
 4. I samband med beslutet om att påbörja processen får du även betalningsanmärkning.
 5. Sex veckor efter beslutet får du ett mer detaljerat förslag.
 6. Beslutet skickas till personerna som du är skyldig pengar, det vill säga dina borgenärer. Borgenärerna ges en möjlighet att svara på förslaget.
 7. Du får ett slutgiltigt beslut hur processen ska gå till samt en betalningsplan. Personer som redan lever på existensminimum kan få ett beslut utan betalningsplan. Detta gäller endast privatpersoner. Företagare måste alltid betala något.
 8. Du lever mycket sparsamt och betalar enligt plan.
 9. När processen är klar är du helt fri från skulderna som ingick.

Om din ekonomiska situation förändras under processen är det viktigt att kontakta Kronofogdemyndigheten för att ompröva beslutet. Det är mycket viktigt att du inte lånar nya penningsummor under tiden du genomgår saneringen. De nya skulderna ingår inte och borgenärerna kan kräva att din skuldsanering avslutas i förtid.

Kostar det något?

Det är helt gratis att ansöka och du kan ansöka flera gånger. Du kan dock bara beviljas skuldsanering en gång. Du behöver inget ombud för att skicka in din ansökan.

Det finns även möjlighet att få gratis rådgivning hos kommunen både innan, under och efter saneringen. Du kan även ringa KFM kundservice. De har tystnadsplikt och kan hjälpa dig mot ett en mer finansiell stabil situation.