Skuldsanering: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

Vad är skuldsanering?

En skuldsanering är ett sätt för privatpersoner och företag att bli skuldfria.

Personer som genomgår processen följer en (oftast femårig) betalningsplan för att betala skulderna och under den tiden lever på existensminimum för att betala tillbaka skulden i bästa möjliga mån.

Vid slutet på processen ska personen vara fri från skulden som ingick i saneringen.

Krav för att ansöka om skuldsanering

Privatpersoner och enskilda näringsidkare som är svårt skuldsatta kan ansöka om skuldsanering. Om du försökt lösa dina skulder på egen hand men inte lyckats så kan en skuldsanering vara en lösning.

För att kunna få en skuldsanering krävs det att du uppfyller följande krav:

 • Du är folkbokförd i Sverige.
 • Det är första gången du genomgår en skuldsanering.
 • Du är så pass skuldsatt att du inte kan lösa situationen på egen hand inom en överskådlig tid (oftast 10 år).
 • Du har inget pågående näringsförbud.

Om du inte uppfyller kraven kan du inte få en skuldsanering.

Om du inte har fast anställning eller något jobb så kan du fortfarande få en skuldsanering. Till exempel kan du få en skuldsanering om du är arbetslös eller sjukskriven, det är Kronofogden som avgör om du kan få skuldsaneringen eller inte.

Kronofogdemyndighetens hemsida kan du testa dina chanser till att bli beviljad en skuldsanering. Testet är inte bindande och uppgifter du anger sparas inte, utan testet är endast till för att du ska kunna få reda på om du är berättigad till en skuldsanering.

Även enskilda näringsidkare kan ansöka om skuldsanering om verksamhetens ekonomi är enkel att utreda.

För att påbörja processen med en skuldsanering, besöker du Kronofogdens hemsida.

Relaterat: Skuldfinansieringslån, innan man ansöker om skuldsanering

Misslyckas du med en skuldsanering blir det svårare att bli beviljad en ny i framtiden

Kom ihåg att du kan få det svårare att bli beviljad en ny skuldsanering i framtiden om du misslyckats med en förut. Du bör därför vara redo, både ekonomiskt och mentalt, på vad en skuldsanering innebär innan du väljer att ansöka om en.

Process

När du genomgår en skuldsanering så händer följande:

 1. Du ansöker hos Kronofogden. Ansökan sker antingen via en blankett eller digitalt på Kronofogdens hemsida.
 2. Kronofogden utreder om du uppfyller kraven.
 3. Uppfyller du kraven fattas ett beslut som inleder processen. I beslutet framgår hur mycket du måste återbetala varje månad. Du ska påbörja betalningarna så fort som möjligt. Om du inte uppfyller kraven får du avslag på din ansökan.
 4. I samband med att processen påbörjats så får du en betalningsanmärkning som visar på att du just nu genomgår en skuldsanering.
 5. Sex veckor efter beslutet får du ett mer detaljerat förslag.
 6. Beslutet skickas till personerna som du är skyldig pengar, det vill säga dina borgenärer. Borgenärerna ges en möjlighet att svara på förslaget.
 7. Du får ett slutgiltigt beslut om hur processen ska gå till samt en betalningsplan. Personer som redan lever på existensminimum kan få ett beslut utan betalningsplan. Detta gäller endast privatpersoner. Företagare måste alltid betala något.
 8. Du lever mycket sparsamt och betalar enligt plan.
 9. När processen är klar är du helt skuldfri.

Om din ekonomi skulle förändras under processen så är det viktigt att du kontaktar Kronofogden och omprövar beslutet. Det är också viktigt att du inte lånar nya penningsummor under tiden du genomgår saneringen. De nya skulderna ingår inte i saneringen och borgenärerna kan kräva att din skuldsanering avslutas i förtid.

Hur mycket du får behålla varje månad under skuldsaneringen

Hur mycket du får behålla under skuldsaneringen är individuell och baseras på din löneutmätning. När du gör en skuldsanering så kommer Kronofogden att mäta ut din ekonomi och räkna ut hur mycket du kommer att få behålla varje månad. Varje månad kommer du att använda en del av din lön till att återbetala din skuld, och resten får du behålla. Det du får behålla kallas för förbehållsbelopp, eller existensminimum.

Hur högt ditt förbehållsbelopp blir beror på följande:

 • Din ålder
 • Ditt civilstånd (gift, ogift, ensamstående)
 • Dina utgifter
 • Barn och familj

Beloppet beräknas kunna täcka:

 • Dina boendekostnader
 • Dina levnadskostnader

I dina levnadskostnader ingår:

 • Fasta utgifter (hushåll, el)
 • Mat
 • Kläder
 • Hygien
 • Telefon
 • Försäkringar
 • Mindre utgifter vid tillfälliga behov

Summan på dina levnadskostnader kallas för normalbelopp.

Du kan se exakt hur mycket du kan få behålla och vad som kan gälla för dig på Kronofogdens hemsida.

Kostnad

Det är gratis att ansöka om en skuldsanering och du kan ansöka flera gånger. Dock kan du bara beviljas en skuldsanering åt gången. Du behöver inget ombud för att skicka in din ansökan.

Det finns även möjlighet att få gratis rådgivning av kommunen både innan, under och efter saneringen. Du kan även ringa KFM kundservice. De har tystnadsplikt och kan hjälpa dig mot en stabilare ekonomi.

Du är kreditvärdig efter en avslutad sanering

När du avslutat en skuldsanering är du inte längre skuldsatt hos Kronofogden och du är återigen kreditvärdig, men kom ihåg:

 • Du behöver fortfarande ha en tillräckligt hög inkomst för att få ett lån.
 • Har du betalningsanmärkningar sedan tidigare, som inte ännu försvunnit, kan du fortfarande ha det svårare att få lån.

Viktigt att känna till under skuldsaneringsprocessen

 • Din inkomst förändras: Förändras din inkomst måste du kontakta Kronofogden för att be om en omprövning, annars finns det en risk för att borgenärerna ber om att skuldsaneringen upphör eftersom du inte är uppriktig om din inkomst.
 • Gåvor: Får du en gåva under skuldsaneringen, exempelvis om du får en bil i present, så måste du kontakta Kronofogden för att be om en omprövning. Det finns en risk för att du behöver sälja av bilen, om den inte omfattas av dina levnadskostnader.
 • Sparande: Du kan inte spara pengar under en skuldsanering. Ditt inkomstöverskott går åt att återbetala skulden så snabbt som möjligt. Du får inte lägga undan pengar i ett sparande eftersom du tagit på dig en skuld som du har obligation att betala tillbaka.
 • Löneutmätning varje år: Varje år går Kronofogden igenom din ekonomi, gör en ny löneutmätning och sätter ett nytt normalbelopp.
 • Din arbetsgivare informeras om din löneutmätning: Din arbetsgivare, som betalar ut din lön, kommer att informeras om din löneutmätning.

Alternativ innan skuldsanering

Innan man genomgår en skuldsanering bör man utforska möjligheterna kring nystartslån och skuldsaneringslån. Respektive är lån som erbjuds av tredje parter, vars syfte är att förbättra den skuldsattes ekonomi och förhoppningsvis få personen på fötter igen.

Innan man går vidare med en skuldsanering hos Kronofogden, som är en långvarig process, bör man utforska sina möjligheter till dessa lösningar. En skuldsanering hos Kronofogden anses vara den sista utvägen.