Skuldsanering: Vad Det Är och Hur Det Fungerar

Förklaring

En skuldsanering är ett sätt för privatpersoner och företag att bli skuldfria.

Personer som genomgår processen följer en (oftast femårig) betalningsplan för att betala skulderna och under den tiden lever på existensminimum för att betala tillbaka skulden i bästa möjliga mån.

Vid slutet på processen ska personen vara fri från skulden som ingick i saneringen.

Vem som kan ansöka och vad som krävs

Skuldsanering är lämpad för svårt skuldsatta privatpersoner och enskilda näringsidkare. Om du försökt lösa dina skulder på egen hand men inte lyckats kan en skuldsanering vara en lösning.

Dock är det viktigt att komma ihåg att en skuldsanering inte är en lösning för tillfälliga betalningsproblem, utan för större finansiella problem.

För att få påbörja processen ansöker du om en skuldsanering på Kronofogdens hemsida.

Följande krav behöver uppfyllas för att bli beviljad skuldsaneringen:

 • Du är folkbokförd i Sverige
 • Det är första gången du genomgår en skuldsanering
 • Du är så pass skuldsatt att du inte kan lösa situationen på egen hand inom en överskådlig tid (oftast 10 år)
 • Du har inget pågående näringsförbud

Kronofogdemyndighetens hemsida kan du testa dina chanser till att bli beviljad en skuldsanering. Testet är inte bindande och uppgifter du anger sparas inte, utan testet är endast till för att du ska kunna få reda på om du är berättigad till en skuldsanering.

Även enskilda näringsidkare kan ansöka om en skuldsanering om verksamhetens ekonomi är enkel att utreda.

Relaterat: Skuldfinansieringslån, innan man ansöker om skuldsanering

Misslyckas du med en skuldsanering blir det svårare att bli beviljad en ny i framtiden

Kom ihåg att du kan få det svårare att bli beviljad en ny skuldsanering i framtiden om du misslyckats med en förut. Du bör därför vara redo, både ekonomiskt och mentalt, på vad en skuldsanering innebär innan du väljer att ansöka om en.

Process

Processen för en skuldsanering går till så här:

 1. Du ansöker hos Kronofogden. Ansökan sker antingen via en blankett eller digitalt på Kronofogdens hemsida.
 2. Kronofogden utreder om du uppfyller kraven.
 3. Uppfyller du kraven fattas ett beslut om att påbörja processen. I beslutet framgår hur mycket du måste återbetala varje månad. Du ska påbörja betalningarna så fort som möjligt. Om du inte uppfyller kraven får du avslag på din ansökan.
 4. I samband med att processen påbörjas får du en betalningsanmärkning som visar på att du genomgår en skuldsanering.
 5. Sex veckor efter beslutet får du ett mer detaljerat förslag.
 6. Beslutet skickas till personerna som du är skyldig pengar, det vill säga dina borgenärer. Borgenärerna ges en möjlighet att svara på förslaget.
 7. Du får ett slutgiltigt beslut om hur processen ska gå till samt en betalningsplan. Personer som redan lever på existensminimum kan få ett beslut utan betalningsplan. Detta gäller endast privatpersoner. Företagare måste alltid betala något.
 8. Du lever mycket sparsamt och betalar enligt plan.
 9. När processen är klar är du helt fri från skulderna som ingick.

Om din ekonomi skulle förändras under processen är det viktigt att du kontaktar Kronofogden för att ompröva beslutet.

Det är också viktigt att du inte lånar nya penningsummor under tiden du genomgår saneringen. De nya skulderna ingår inte i saneringen och borgenärerna kan kräva att din skuldsanering avslutas i förtid.

Hur mycket du får behålla varje månad under processen

När din återbetalningsplan läggs upp görs en så kallad löneutmätning. Utmätningen bedömer hur din ekonomi kommer att se ut under återbetalningstiden.

Varje månad kommer du använda en del av din lön åt att återbetala din skuld, och behålla resten. Det du får behålla kallas ofta för existensminimum eller förbehållsbelopp.

Hur mycket du får behålla beror på:

 • Din ålder
 • Ditt civilstånd (gift, ogift, ensamstående)
 • Dina utgifter
 • Barn och familj

Förbehållsbeloppet beräknas kunna täcka:

 • Dina boendekostnader
 • Dina levnadskostnader

Dina levnadskostnader anses bland annat vara:

 • Fasta utgifter (hushåll, el)
 • Mat
 • Kläder
 • Hygien
 • Telefon
 • Försäkringar
 • Mindre utgifter vid tillfälliga behov
 • Och så vidare

Summan på dina levnadskostnader kallas för normalbelopp.

Du kan se exakt hur mycket du kan få behålla och vad som kan gälla för dig på Kronofogdens hemsida.

Kostnad

Det är gratis att ansöka om en skuldsanering och du kan ansöka flera gånger. Dock kan du bara beviljas en skuldsanering åt gången.

Du behöver inget ombud för att skicka in din ansökan.

Det finns även möjlighet att få gratis rådgivning av kommunen både innan, under och efter saneringen. Du kan även ringa KFM kundservice. De har tystnadsplikt och kan hjälpa dig mot en stabilare ekonomi.

Du är kreditvärdig efter en avslutad sanering

När du avslutat en skuldsanering är du inte längre skuldsatt hos Kronofogden och du är återigen kreditvärdig, men kom ihåg:

 • Du behöver fortfarande ha en tillräckligt hög inkomst för att få ett lån.
 • Har du betalningsanmärkningar sedan tidigare, som inte ännu försvunnit, kan du fortfarande ha det svårare att få lån.

Att veta under skuldsaneringen

 • Din inkomst förändras: Förändras din inkomst måste du kontakta Kronofogden för att be om en omprövning, annars finns det en risk för att borgenärerna ber om att skuldsaneringen upphör eftersom du inte är uppriktig om din inkomst.
 • Gåvor: Får du en gåva under skuldsaneringen, exempelvis om du får en bil i present, så måste du kontakta Kronofogden för att be om en omprövning. Det finns en risk för att du behöver sälja av bilen, om den inte omfattas av dina levnadskostnader.
 • Sparande: Du kan inte spara pengar under en skuldsanering. Ditt inkomstöverskott går åt att återbetala skulden så snabbt som möjligt. Du får inte lägga undan pengar i ett sparande eftersom du tagit på dig en skuld som du har obligation att betala tillbaka.
 • Löneutmätning varje år: Varje år går Kronofogden igenom din ekonomi, gör en ny löneutmätning och sätter ett nytt normalbelopp.
 • Din arbetsgivare informeras om din löneutmätning: Din arbetsgivare, som betalar ut din lön, kommer att informeras om din löneutmätning.

Alternativ innan skuldsanering

Innan man genomgår en skuldsanering bör man utforska möjligheterna kring nystartslån och skuldsaneringslån. Respektive är lån som erbjuds av tredje parter, vars syfte är att förbättra den skuldsattes ekonomi och förhoppningsvis få personen på fötter igen.

Innan man går vidare med en skuldsanering hos Kronofogden, som är en långvarig process, bör man utforska sina möjligheter till dessa lösningar. En skuldsanering hos Kronofogden anses vara den sista utvägen.