Vad Högkostnadskrediter Är

En högkostnadskredit är ett lån eller en kredit som har en effektiva ränta på 30% eller mer, plus referensränta (Riksbankens styrränta). Eftersom referensräntan i nuläget är på 4%, innebär det att alla lån och krediter som har effektiva räntor på 34% eller mer räknas som högkostnadskrediter.

Begreppet definierades officiellt år 2019, i samband med en ny lagstiftning (KOVFS 2019:1). Det var då som lån och krediter med den effektiva räntesatsen definierades som högkostnadskrediter.

Högkostnadskrediter är oftast sms-lån, snabblån, mikrolån eller andra smålån, dock kan de också vara andra typer av lån.

Räntetak

Räntetaket är den högsta tillåtna räntan som långivare och kreditgivare får ta ut på ett lån eller en kredit. I Sverige infördes räntetaket den 1 september 2018 och har som syfte att skydda konsumenter från att ta lån med orimligt höga räntor som kan leda till skuldsättning och ekonomisk utsatthet.

Räntetaket är 40% plus Riksbankens styrränta. I nuläget innebär det att den maximala räntan långivare och kreditgivare får ta ut på lån och krediter är 44%.

Förväxla inte låneräntan med den effektiv räntan: Låneräntan är räntorna lånen kan ha, d.v.s. hur hög ränta du betalar på lånen, medan den effektiva räntan är låneräntan plus andra avgifter, såsom uppläggningsavgifter och aviseringsavgifter. Det finns ingen gräns för hur hög den effektiva räntan får vara, men eftersom den utgörs av låneräntan plus övriga kostnader, så är den indirekt begränsad av räntetaket och kostnadstaket.

Kostnadstak

Kostnadsgränsen sätter en gräns för hur dyra lån kan bli. Den som lånar pengar ska aldrig behöva betala mer än lånebeloppet i extra kostnader. Extra kostnader innefattar räntor, avgifter, förseningsräntor och inkassokostnader. Om någon lånar 10 000 kronor, får de extra kostnaderna inte vara mer än 10 000 kronor. Totalt får lånet och alla kostnader tillsammans inte överstiga 20 000 kronor.

Därför bör du undvika högkostnadskrediter

Du ska alltid tänka till innan du ansöker om högkostnadskrediter, eftersom de betalas ut snabbt, har höga räntor och är tänkta att återbetalas snabbt. Om du inte betalar en högkostnadskredit i tid så kommer det att leda till påminnelseavgifter och inkassokrav, vilket kan göra det ännu svårare att betala krediten.

Gäller följande för dig så bör du undvika högkostnadskrediter:

  • Du vill låna med lång löptid.
  • Du vill låna billigt.
  • Du har inte bråttom med att få lånet utbetalt.
  • Du söker ett lån på ett större belopp.

Stämmer ovan in på dig så är högkostnadskrediter fel alternativ.

Då kan högkostnadskrediter vara användbara

Högkostnadskrediter kan vara användbara om du behöver låna pengar akut eller om du är redo att betala lite extra för att få tillgång till ett lån snabbt.

Gäller följande för dig så kan högkostnadskrediter vara användbara:

Med andra ord kan högkostnadskrediter vara användbara om du behöver ta ett litet och snabbt lån.

Relaterat: Vilka lån är inte högkostnadskrediter?

Hur snabblån högkostnadskrediter skiljer sig från andra lån

Ett snabblån som är en högkostnadskredit skiljer sig från andra lån på ett enda sätt: räntan är högre.

Anledningarna till att vissa snabblån är högkostnadskrediter kan vara flera:

  • Lånen har lägre krav än andra lån.
  • Lånen erbjuder större flexibilitet än andra lån.
  • Lånen är på lägre belopp än andra lån.

Erbjuder ett lån fördelaktigare villkor så behöver långivaren ofta även kompensera för den ökade risken de tar, och det reflekteras i låneräntan, vilket resulterar i att lånet blir en högkostnadskredit.

Generellt sett finns det inget fel i att ta en högkostnadskredit, så länge man räknar på lånet, dock bör man alltid se över sina alternativ och se om man kan få ett billigare alternativ. Om man kan få ett billigare alternativ så vinner man inget på att ta en högkostnadskredit.