Vad Är En Drulle-/Allriskförsäkring och Vad Täcker Den?

Om du ska skaffa en försäkring, som exempelvis hemförsäkring eller bilförsäkring kan du välja att lägga till en så kallad allriskförsäkring för att få en bredare försäkring om olyckan skulle vara framme. I den här artikeln kan du läsa mer om vad en allriskförsäkring innebär, varför du bör ha en och när en sådan försäkring inte gäller.

En allriskförsäkring kan även kallas för drulleförsäkring eller olycksförsäkring, men oavsett namn är det samma sak. Du kan teckna en allriskförsäkring som ett tillägg till din hemförsäkring eller bilförsäkring.

Allriskförsäkring: Vad det innebär och varför du bör ha en

Det finns många oförutsedda händelser som riskerar att göra livet surt. Vill du vara lite extra rädd om ditt hem och dina tillgångar bör du därför komplettera med en allriskförsäkring. En vanlig hemförsäkring täcker exempelvis olyckor i form av inbrott eller brand, medan allriskförsäkringen är till för att täcka de små olyckshändelserna både i och utanför hemmet, som exempelvis om du:

  • tappar datorn eller mobilen i marken och de går sönder
  • tappat, trampat eller satt dig på glasögonen
  • råkar tanka fel bränsle i bilen så att tanken måste saneras
  • får dina värdesaker stulna från skåpet på gymmet
  • inte har tagit på skyddet över din cabriolet och ett plötsligt ösregn förstör inredningen i bilen

Med andra ord hjälper den här typen av försäkring dig när du har haft ren otur och det inte har gått att förutse eller förebygga olyckan. Många gånger gäller den vid tillfällen som man kanske inte är medveten om, vilket kan vara bra att känna till. Om man väljer drulle i samband med en hemförsäkring gäller den dessutom alla som är skrivna på samma adress.

Allrisk gäller inte alla risker

De flesta försäkringsbolag är dock hårda med vad som kan anses vara otur och ren oaktsamhet. Därför gäller försäkringen troligtvis inte om du:

  • har fått ett känsloutbrott och kastat något dyrbart i marken så det gått sönder
  • glömmer din plånbok, mobil eller väska på en offentlig plats och den blir stulen
  • lämnar cykeln olåst och den är stulen när du kommer tillbaka
  • medvetet lånar ut en värdesak till ett barn som tappar den så det går sönder
  • badar med dina dyra solglasögon så att de råkar hamna i vattnet och sjunker till botten

Alla situationer är olika och behöver därför undersökas individuellt. Om du exempelvis glömmer en värdefull sak på ett café och den tas om hand av personalen, men han eller hon råkar tappa den så att den går sönder, så kan din allriskförsäkring eventuellt täcka det, trots att du huvudsakligen varit oaktsam och glömt din värdesak på caféet. Dock kan du inte påverka om någon tar den och i sin tur råkar ha sönder den. Precis som man bör bedöma alla situationer var för sig bör man även undersöka villkoren hos de olika försäkringsbolagen, eftersom de kan skilja sig åt när det gäller vad de täcker och inte täcker.

Sammanfattningsvis ska olyckshändelsen ske plötsligt och oförutsett för att försäkringen ska gälla. Det ska dessutom vara något som sker utom din kontroll och vara något som du inte hade kunnat förebygga.

Företag som erbjuder olycksfallsförsäkring