Elstöd: Vad Det Är, När Det Kommer, Hur Mycket Du Får 2023

Förklaring

Elprisstödet, även kallat elstöd och elpriskompensation, är ett högkostnadsskydd som hjälper svenska hushåll betala för höga elpriser.

Stödet betalas ut i elområden där priset på el varit högre än det s.k. nationella referenspriset. Referenspriset räknas fram av Svenska Kraftnät och är en prissats på 25% över det genomsnittliga elpriset i Sverige de senaste tio åren. Har elpriset i ett elområde överskridit det nationella referenspriset så har hushåll i området rätt till ersättning i form av elstöd.

Vilka som kan få elstöd

Hushåll i elområden där priset på el överskridit det nationella referenspriset kan få elstöd. Det gäller kunder med elnätsavtal, vilket vanligtvis omfattar villa- och radhusägare, men kan även omfatta personer som bor i lägenhet, beroende på hur föreningen betalar elnätsavtalet.

Mellan åren 2021 och 2022 var priset på el i elområden 3 och 4 högre än det nationella referenspriset, och därför kommer hushåll i respektive elområde få stöd utbetalt under år 2023, med start 20:e februari. För att ha rätt till ersättning, måste ditt namn ha stått på elnätsavtalet den 17:e november 2022.

Hushåll i elområden 1 och 2 får inget stöd år 2023.

Hur det betalas ut

Elstödet betalas ut av Försäkringskassan, med hjälp av Swedbank, till hushåll som ska få ersättningen.

För att kunna få elstödet behöver du:

  • Vara bosatt i ett elområde som omfattas av elstödet.
  • Haft ett elnätsavtal på ett specifikt datum, som bestäms årligen när elstödet betalas ut. Vid utbetalning år 2023 måste du ha stött på ett elnätsavtal den 17:e november 2022.
  • Anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister.

Omfattas du av elstödet betalas pengarna ut till ditt bankkonto direkt.

Hur stor ersättningen är

Hur stor ersättningen är beräknas genom att multiplicera elförbrukningen i en uttagspunkt under en viss period med ersättningen i elområdet som uttagspunkten finns. Är ersättningen, till exempel, 50 öre per kWh så innebär det att storleken på ersättningen är 50 öre multiplicerat med elförbrukningen i den utvalda uttagspunkten i elområdet. Du hittar mer information på Svenska Kraftnäts hemsida.

För elområde 3 kommer ersättningen, år 2023, att bli 50 öre/kWh och för elområde 4 kommer den att bli 79 öre/kWh.

Hur stöden finansieras

Elstödet finansieras med återföring av flaskhalsintäkter. Flaskhalsintäkter uppstår som en följd av elhandel mellan elområden med olika elpriser, och dessa betalas till Svenska Kraftnät som i sin tur återbetalar dem till kundkollektivet.

Elstödet 2023

Mellan oktober 2021 och september 2022 var priset på el i elområden 3 och 4 högre än det nationella referenspriset, och 20:e februari 2023 kommer de första elstöden till respektive elområde att betalas ut. Ersättningen kommer att bli 50 öre/kWh för elområde 3, och 79 öre/kWh för elområde 4.

Elområden 1 och 2 blir utan stöd, eftersom elpriserna i respektive område inte överskred det nationella referenspriset.

Mer på Regeringens hemsida.

För företag

Det finns inget specificerat datum för hur och när företag kommer att få elstöd. Hur och när företag kommer att få elstöd kommer granskas av regeringen inom snar framtid och kommer sedan behöva godkännas av EU-kommissionen samt Energimarknadsinspektionen. Du kan ta del av mer information på Regeringens hemsida.

Räkna ut elstöd

Så här räknar du ut hur mycket du får i elstöd:

  • SE1: Inget stöd
  • SE2: Inget stöd
  • SE3: 0,5 kronor * (din elförbrukning i kWh mellan oktober 2021 – september 2022)
  • SE4: 0,79 kronor * (din elförbrukning i kWh mellan oktober 2021 – september 2022)

Till exempel: Bor du i elområde 3 (SE3) och har förbrukat 5000 kWh mellan oktober 2021 och september 2022, så kommer ditt bidrag att bli 2500 kronor (0,5 * 5000).