DeFi: Vad Det Är och Varför Det Är Viktigt

DeFi är en av de största snackisarna inom kryptovärlden för tillfället. Många förutspår att DeFi, som är en förkortning för Decentralized Finance, kommer att förändra finansvärlden i grunden. Utvecklingen sker mycket snabbt och öppnar upp för nya, innovativa tjänster och produkter. Här redogör vi för vad DeFi är för något, hur det fungerar, vad fördelarna är och varför de är viktigt.

Vad DeFi är

Begreppet DeFi är en förkortning för “Decentralized Finance”, som på svenska översätts till Decentraliserad Finans.

Precis som namnet antyder så är det ett decentraliserat finanssystem. Det innebär att det är ett system som efterliknar det traditionella finanssystemet, men utan de krångliga och tidskrävande processerna, bristen på transparens och de höga kostnaderna. Systemet ger, precis som de traditionella bankerna, möjligheten att ge och ta lån, handla med värdepapper och mycket mer. Dock så görs det med mer transparens, billigare och smidigare i ett decentraliserat finanssystem.

Det decentraliserade systemet innebär att det inte styrs av en central enhet, det vill säga en myndighet, stat, företag eller en person. I stället så är systemet distribuerat mellan många olika så kallade ”noder”, och vem som helst kan bli en nod, privatpersoner som institutioner. I Bitcoins ekosystem så kallas en nod för ”miner”, till exempel.

DeFi bygger på blockkedjeteknologin och teknologin kring smarta kontrakt. Onödiga mellanhänder, som exempelvis banker, tas bort vilket gör systemet tillgängligt för alla.

Syftet med DeFi är att skapa ett snabbt och säkert system där lånekontrakt och andra finansiella produkter kan handlas peer-to-peer utan inblandning av tredje parter. Applikationerna konkurrerar med traditionella banker och börser genom att använda ett decentraliserat och transparent format. Exempel på tjänster som kan genomföras med DeFi-applikationer inkluderar:

  • Låna och låna ut pengar – Cybertillgångar som låses fast i smarta kontrakt används som säkerhet. Det krävs inga tidskrävande processer med ansökningsblanketter och beviljande från bank och du behöver inte heller uppge person- eller inkomstuppgifter.
  • Digitala kryptokontrakt – Kontrakt, det vill säga rättigheter, till kryptovalutor, som exempelvis Bitcoin, kan handlas. Det gör det enklare att handla valutan istället för att äga den. Det kan liknas vid att köpa aktier i ett guldbolag istället för att köpa fysiskt guld.
  • Trading av krypto utan mellanhänder – Utan inblandning av tredjepart går det snabbare att handla kryptovalutor. Tack vare digitala kontrakt sker det decentraliserat via tjänster som exempelvis Uniswap eller Raydium.

Hur DeFi fungerar

DeFi är baserat på teknologin kring smarta kontrakt, som på engelska kallas ”smart contracts”. Smart contracts är digitala kontrakt som finns på en valutas ”blockkedja”.

Traditionellt så har blockchains endast innehållit information om olika transaktioner, som i Bitcoins fall var vem som skickat hur mycket till vem. Det innebar att systemet endast var ett system för att skicka, och ta emot pengar.

Ethereum var ett projekt som ändrade på detta. Projektet Ethereum introducerade ”smart contracts”-teknologin som är en självkörande kod som kan placeras på blockkedjan. Det innebar att Ethereums blockkedja numer inte bara innehöll information om vem som skickat hur mycket till vem, men även kod som kunnat köras direkt på blockkedjan. Koden kan vara en kod som körs ifall X antal Ethereum-mynt skickas till Y plånbok.

Teknologin öppnade upp för en massa nya innovationer som gav upphov till DeFi.

Ett ”smart kontrakt” är ett ord för en sådan kod. Koden skrivs i ett så kallat ”smart contract” och laddas därefter upp på blockkedjan. Ifall kontraktets villkor uppfylls, som exempelvis om plånbok A mottagit pengar av plånbok B, så körs det smarta kontraktets kod.

Eftersom att det hela sker automatiskt så krävs det inga verifikationer av tredjeparter.

Ethereum, som är en av de största kryptoplattformarna i världen, var den första kryptovalutan inom DeFi och idag skapas applikationer främst på Ethereumplattformen. Jämfört med Bitcoin-plattformen så är Ethereum skapad för att bygga applikationer då plattformen tillåter ett lager för programmering av digitala kontrakt. Det skapar större möjligheter och gör plattformen mer flexibel, vilket är den främsta faktorn till varför DeFi ofta associeras med Ethereum.

Trots att de flesta DeFi-apparna skapas på Ethereumplattformen så är DeFi inte exklusivt för Ethereum. DeFi-applikationer kan utvecklas på andra kryptoplattformar, som exempelvis Binance Chain, som likt Ethereum också har kapacitet för smarta kontrakt.

DeFi-applikationerna fungerar som en öppen kod utan involvering från centrala myndigheter eller andra mellanhänder. Det innebär att alla kan använda dem utan tillstånd.

DeFi-grunden utgörs av så kallade stablecoins. De är kryptovalutor vars syfte är att hålla sitt värde så stabilt som möjligt och ge ett skydd mot krypto med hög volatilitet, exempelvis Bitcoin och Litecoin. Det innebär nästan alltid i praktiken att värdet på valutan ska ligga så nära en amerikansk dollar som möjligt. Stablecoins kan vara knutna till traditionella valutor, ädelmetaller, olja, andra krypto eller någon algoritmbaserad lösning.

Fördelarna med DeFi

Det finns många fördelar med decentraliserad finans jämfört med traditionella finanssystem. Decentraliseringen innebär att det inte finns några mellanhänder vilket i sin tur har många fördelar, bland annat:

  • Smidigare – Det är ett finansiellt system där hinder skalats bort. Det gör det betydligt smidigare att genomföra transaktioner.
  • Snabbare – Ett system utan mellanhänder och byråkrati är betydligt snabbare.
  • Billigare – Det kostar inget att använda den här typen av system, vilket gör det möjligt för användare att ta del av ett stort utbud av finansiella tjänster och produkter till ett lågt pris. Kostnaderna för mellanhänderna i traditionella finanssystem finns inte i det icke-centraliserade systemet.
  • Mer tillgängligt – Betydligt fler personer har tillgång till DeFi jämfört med traditionella banker och system. Med andra ord så är det fler som har möjlighet att ta del av finansiella produkter och tjänster tack vare det nya systemet.
  • Större integritet och säkerhet – Det anses vara betydligt säkrare än det traditionella systemet eftersom datan sprids över blockchain och därför minskar risken för hackare.
  • Mer innovativt – Sist men inte minst så är det ett innovativt system som potentiellt kan skapa helt nya produkter och tjänster. Till exempel så finns det många spännande projekt inom krypto som arbetar med DeFi, till exempel orakelnätverket Chainlink som har sin egen token: LINK, Ethereum-konkurrenten Solana och den decentraliserade peer-to-peer-utlåningstjänsten Aave.

Varför DeFi är viktigt

DeFi har potential att förändra framtiden för finansiella produkter och tjänster. Det skapar ett innovativt och transparent system som är tillgängligt för alla.

För att förstå betydelsen av DeFi så är det lättast att jämföra det med hur det finansiella systemet ser ut idag. Om du exempelvis vill låna pengar så går du till en bank, ett låneinstitut eller någon annan aktör som ger dig villkoren och priset för lånet. Ofta sker det med begränsad transparens och du får helt enkelt acceptera erbjudandet som det är eller hitta en annan långivare genom en liknande process. Dessa finansiella aktörer har stor makt i samhället och du som låntagare är tvingad till att följa deras villkor.

Det finns givetvis många fördelar med att ha ett fungerande bankväsende och finanssektor men tyvärr så exkluderas många från den finansiella marknaden. Det gäller inte minst i länder med hög korruption och inflation där många människor inte har möjlighet att låna pengar, göra insättningar eller investera långsiktigt. Även i finansiellt stabila länder så är det många som exkluderas från att ta lån och andra liknande tjänster för att de inte uppfyller kraven.

DeFi möjliggör ett transparent finansiellt system utan gränser. Det är ett öppet system som är tillgängligt för alla. Tillgängligheten av ett sådant system kan öppna upp nya möjligheter för miljontals människor i världen. Dessutom så skapas innovativa produkter och tjänster inom systemet vilket främjar utvecklingen.

Decentraliserade börser (DEx)

En innovation inom DeFi är de så kallade decentraliserade börserna (DEx, kort för Decentralized Exchange). Dessa är börser där transaktionerna kan ske mellan köpare och säljare direkt utan mellanhänder.

Till skillnad mot traditionella, centraliserade börser så lagras inte användarnas pengar, vilket gör att de anses säkrare.

Uniswap är ett exempel på en DEx som finns på Ethereum-blockkedjan. Även Pancake Swap är en börs där det går att genomföra köp och utbyte av tillgångar peer-to-peer utan inblandning av tredje part. Pancake Swap är Binance Chain-kedjans motsvarighet till Ethereum-kedjans Uniswap.

Krypto handlas vanligtvis på en centraliserad kryptobörs, som exempelvis Coinbase, där det går att köpa kryptovalutor i utbyte mot exempelvis dollar eller euro. Den centraliserade börsen tar ut en avgift som påminner om de traditionella bankerna. De är enkla att använda, men det finns även en risk för att de blir hackade. De decentraliserade börserna är ett alternativ där användarna handlar direkt ifrån varandra utan tredjepart. Kryptopengarna finns då kvar i ens egna kryptoplånbok och behöver inte skickas någon annanstans vilket är mycket säkrare.

Decentraliserade börser utgör endast en mycket liten del av den globala handeln av finansiella produkter och tjänster, men mycket tyder på att det kommer ändras inom kort. Utvecklingen sker mycket snabbt vilket möjliggör allt fler peer-to-peer-transaktioner utan behov av några mellanhänder.