Blockchain: Vad det är och hur det fungerar

Blockchain är en relativt ny teknik som utvecklas i snabb takt. Den används framför allt i samband med kryptovalutor, men börjar även få ett allt större genomslag i andra branscher. Det är en säker teknik för att hantera information och den kan användas nästan till vad som helst.

På grund av dess breda användningsområde och dess effektiva och säkra teknik så är det många som spår att blockkedjeteknologi kommer att revolutionera många branscher och affärsmodeller inom snar framtid. Här kan du läsa mer om vad blockchain är, hur det fungerar, hur det kan tillämpas och varför det är viktigt.

Vad blockchain är

Lite förenklat så kan en blockkedja beskrivas som en decentraliserad databas. Databasen är utspridd över ett mycket stort antal, ofta miljontals, lagringsplatser, så kallade ”noder”, i ett stort nätverk. Noderna i nätverket kan vara persondatorer såväl som stora servrar. Poängen med blockkedjor är att de är decentraliserade och att ingen i nätverket har mer information än någon annan i nätverket. Vem som helst kan välja att bli en nod.

Noder och mining

Noderna i nätverket är de som underhåller nätverket. Den som väljer att bli en nod laddar ned blockkedjan till sin dator, eller server, och kopplar därefter upp sig till nätverket. Noden hjälper med att validera så att informationen hos andra noder i nätverket överensstämmer med ens egna. Noder kan även hjälpa till med att ”minta” nya ”block” i blockkedjan. Processen kallas för ”mining” och är något noder kan göra för att tjäna pengar, vilket fungerar som ett incitament för att underhålla och upprätthålla nätverket. Mer om hur blockchain och mining fungerar.

Själva kedjan består av validerade block av kryptografiska transaktioner. Matematiska algoritmer verifierar transaktionerna. Det går inte att radera information, bara lägga till ny. Det gör det svårare att förstöra eller förfalska information.

Blockchain-teknologin föddes år 2009 i samband med den digitala valutan Bitcoin. De flesta associerar blockchain med Bitcoin, men tekniken har inget specifikt med kryptos att göra. Istället så var det grundaren av valutan, Satoshi Nakamoto, som använde sig av blockkedjeteknologin för att göra valutan möjlig.

Hur fungerar blockchain?

Det är viktigt att komma ihåg att utvecklingen går snabbt och mycket har hänt sedan tekniken började användas 2009. I början gjorde tekniken det möjligt att skapa och köpa kryptovalutor, men idag är användningsområdet betydligt bredare än så.

Blockkedjan är en decentraliserad datakedja som gör att alla i kedjan har tillgång till informationen. Alla parter har tillgång till en uppdaterad kopia. När en transaktion sker uppdateras alla kopior i realtid. Informationen ordnas i block där varje block är kopplat till föregående block, därav namnet kedja, med hjälp av en krypterad kod. Inget block kan raderas, vilket i praktiken innebär att en part inte kan göra ändringar utan att alla andra parter märker det.

Om du köper en produkt online så är det massor av aktörer involverade i processen, exempelvis fabriken där varan tillverkas, logistik, transport och återförsäljare. Även finansiella aktörer är inblandade. Det här är också en form av kedja, men utan en decentraliserad datakedja. Utan blockkedjeteknik så använder sig varje aktör av egna databaser och system. Det innebär att varje system måste uppdateras varje gång det sker en transaktion eller ändring, vilket gör det svårare att verifiera informationen. Med blockkedjeteknik kan processen effektiviseras och bli säkrare för alla parter.

Hur kan blockchain tillämpas?

Blockkedjor används ursprungligen för kryptovalutor, men många experter tror att tekniken kommer att revolutionera många olika branscher i samhället. Redan nu används den inom finansiella såväl som ickefinansiella områden, exempelvis försäkringar, utbildning, sjukvård, konsumenttjänster, e-handel och myndigheter. Här kan du läsa mer om hur tekniken kan tillämpas inom olika områden.

  • Myndigheter kan hantera information och identiteter på ett säkrare sätt. Det är exempelvis viktigt i samband med ansökningar om medborgarskap eller vid röstning online.
  • Konsumenttjänster och e-handel kan bli säkrare både för säljare och köpare på grund av ökad transparens och säkrare transaktioner.
  • Sjukvård kan hantera känslig patientinformation på ett säkrare sätt.
  • Information, försäkringar och avtal kan kontrollera att källan är trovärdig samt upptäcka om någon ändrar villkor eller kontrakt.
  • Banker kan använda tekniken till en rad olika e-tjänster, exempelvis handel med kryptovalutor, förnyelsebar energi och mycket annat.

Varför är blockchain viktigt?

Det finns många fördelar med blockkedjor, vilket är anledningen till att allt fler branscher börjar använda sig av dem i större utsträckning. De främsta fördelarna är:

  • Säkrare transaktioner – Blockkedjorna skapar säkrare processer som inte är möjliga att radera eller manipulera. Krypterade block samt att det inte finns någon central administratör ökar säkerheten.
  • Transparens – Alla aktörer har tillgång till samma information vid samma tidpunkt. Uppdateringar sker i realtid.
  • Effektivt – Tekniken minskar behovet av onödiga mellanhänder, vilket gör processer och arbetsflöden effektivare.

Hur används blockchain i samband med kryptovalutor?

Blockkedjetekniken slog igenom stort i samband med kryptovalutan Bitcoin. Digitala valutor tillämpar tekniken för att möjliggöra sina valutor genom att bygga ekonomiska system utan mellanhänder. I praktiken så innebär det att tekniken möjliggör blixtsnabba transaktioner över hela världen. Det gör det dessutom svårare för hackare att ta sig in i systemet och komma åt pengarna.

Inom blockkedjetekniken går det att kräva unikt digitalt innehåll, vilket behövs för digitala valutor. Tekniken gör det omöjligt för valutan att kopieras och därmed spenderas fler än en gång, vilket tidigare var ett problem. Majoriteten av kryptovalutor är baserade på blockkedjetekniken. Den som är intresserad av kryptovalutor bär därför även förstå hur blockkedjor fungerar.

Det går att spekulera på kryptovalutor med CFD, som är ett finansiellt derivatinstrument. I praktiken så innebär det att du spekulerar på om valutan stiger eller sjunker i pris. Med CFD kan du spekulera i både upp- och nedgående pris.

Bitcoin och andra kryptovalutor, exempelvis Ethereum, Litecoin, Chainlink och Dogecoin, existerar på olika blockkedjor. Valutorna existerar inte själva utan de finns på sina respektive blockkedjor.

Mining är ett begrepp som ofta förekommer i samband med kryptovalutor. Mining innebär att nya enheter av valutan skapas. Transaktionerna som står på kö i blockkedjan samlas ihop, valideras och tar plats i ett nytt block i kedjan. Det nya blocket innehåller information om de senaste transaktionerna och systemet kan på så sätt veta hur mycket kryptovalutor varje innehavare har. När det nya blocket läggs till så uppdateras allas kopior av blockkedjan i realtid så att alla har den senaste informationen.