Skillnaden Mellan Snabblån och Privatlån

Det finns många olika former av lån och det är inte alltid lätt att veta vad det är för skillnader på dem eller vilka likheter som finns.

Snabblån och privatlån är två populära former som delar många likheter men även många skillnader. I grund och botten så är ”privatlån” ett brett begrepp som syftar på alla lån som är menade för privatpersoner, därav begreppet ”privatlån”, medan ”snabblån” syftar på lån som är tänkta för snabb konsumtion och snabb återbetalning, därav namnet ”snabblån”.

Alla snabblån är därför även privatlån men alla privatlån behöver inte nödvändigtvis vara snabblån.

Snabblån

Snabblån utmärks av det som gett dem deras namn: de är avsedda för snabb konsumtion. Det ska gå snabbt att få pengarna och det ska även gå att återbetala dem snabbt.

Återbetalningstiden bland snabblån kan variera mellan någon månad och upp till något år.

Smslån är en populär form av snabblån. Andra typer av snabblån är ”smålån”, ”mikrolån” och ”minilån”, som alla syftar på samma sak: lån som är på mindre belopp. Lån på mindre belopp har i regel höga räntor, snabba utbetalningar och korta avbetalningstider vilket är varför de vanligtvis räknas som snabblån.

Läs mer: Vad är skillnaden mellan snabblån, smslån och mikrolån?

Korttidslån är en annan form av snabblån vars namn är självförklarande. Korttidslån är lån med korta återbetalningstider och räknas därför in som snabblån.

I vissa fall kan snabblån vara högkostnadskrediter. Högkostnadskrediter är krediter och lån med effektiva räntor på 30 % och högre.

Privatlån

Privatlån är ett bredare begrepp som syftar på alla lån som privatpersoner kan få. Billån, huslån och blancolån är alla olika typer av privatlån men även snabblån är en typ av privatlån.

Dock så brukar man i vardagen använda begreppet ”privatlån” för att syfta på lån som inte har någon krav på säkerhet. Dessa är vanligtvis lån på mellan 10 000 kr och upp till 600 000 kr med varierade återbetalningstider och ingen krav på säkerhet. Så även om billån och huslån bokstavligt talat är privatlån så brukar man i vardagen mena lån som inte har någon krav på säkerhet

Lättare att låna med snabblån

Kreditgivare som erbjuder snabblån har oftast lägre krav och högre beviljandegrad än långivare som erbjuder större privatlån. Vissa snabblångivare kan bevilja lån även om du har betalningsanmärkning eller en lägre inkomst. Det är alltså oftast lättare att få dessa typer av lån jämfört med större privatlån.