Skillnaden Mellan Optioner, Terminer och Warranter

Det är inte helt lätt att förstå skillnaden mellan olika handelsinstrument eftersom de används på liknande sätt. Tre av dagens vanligaste handelsinstrument är optioner, terminer och warranter. Den stora skillnaden mellan dem är vilka skyldigheter och rättigheter som säljaren respektive köparen har, samt priset på instrumenten.

I detta inlägg redogör vi för skillnaden mellan instrumenten.

Option

En option är ett avtal som ger dig valmöjligheten att köpa eller sälja en underliggande tillgång till ett visst pris vid en viss tidpunkt.

Du som köper optionen har ingen skyldighet att genomföra affären. Du köper endast ”optionen”, d.v.s valmöjligheten till att genomföra affären.

Säljaren, även kallad utfärdaren har dock en skyldighet att genomföra affären om köparen vill på det förutbestämda datumet.

Till skillnad mot terminer så betalar köparen en premie till säljaren oavsett om köparen väljer att genomföra affären eller inte. Premien är den summa som krävs för att ge köparen rätten till optionsvillkoret.

Det är ett bra sätt att handla värdepapper på om du vill ha valmöjligheten men inte kravet på att köpa eller sälja en tillgång vid ett visst datum till ett visst pris. Nackdelen är att du behöver betala en premie oavsett om du nyttjar köpevillkoret eller inte.

Termin

Terminer fungerar som optioner, men här är både köpare och säljare skyldiga till att genomföra affären vid det förutbestämda datumet till det förutbestämda priset. Med andra ord så innebär terminer att det är ett krav på att köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett förutbestämt pris vid ett visst datum.

Fördelen är att du som köpare slipper betala en premie till säljaren vilket gör att det är billigare än en option. Nackdelen är att risken är högre eftersom du inte har någon valmöjlighet. Den här typen av handelsinstrument passar dig som vet att du vill köpa eller sälja den specifika tillgången för ett visst pris vid ett visst datum.

Warrant

En warrant är ett värdepapper som fungerar precis som optioner, men istället för att köpa eller sälja den underliggande tillgången så får du istället ett kontantbelopp på inlösendagen som motsvarar värdet på warranten. Om en option är ett avtal så är en warrant ett värdepapper.

En fördel med warranter är att de är billigare än optioner. De passar för dig som föredrar kontantavräkning vid inlösendagen.

Sammanfattning av skillnader

Kortfattat så är skillnaden mellan de tre liten.

En option är ett avtal som ger dig valmöjligheten till att köpa eller sälja en viss tillgång, till ett visst pris, vid ett visst datum.

En warrant fungerar precis som en option men med skillnaden att du inte köper eller säljer underliggande tillgångar. Istället så får du betalt i kontantbelopp motsvarande värdet på warranten vid inlösendagen. Om en option är ett avtal med riktiga underliggande tillgångar så är en warrant ett värdepapper som endast följer prisutvecklingen i dessa underliggande tillgångar. Du köper eller säljer inte några riktiga tillgångar.

Terminer fungerar precis som optioner men med skillnaden att du är skyldig till att genomföra affären vid det förutbestämda datumet, till det förutbestämda priset. Om en option ger dig valmöjligheten (som du kan välja att genomföra eller inte genomföra) så är du skyldig till att genomföra den med en termin.

För för- och nackdelar med respektive värdepapper, läs om respektive värdepapper under respektive rubrik ovan.