Det Här Är Skillnaden Mellan MasterCard och VISA

Ett kreditkort är utformat som ett litet fysiskt kort oftast framställt av plast. På kortet finns ett chip och i vissa fall en fingeravtryckssensor. Fingeravtryckssensorn ger kortet en högre säkerhetsnivå, vilket innebär att den med tiden kommer att ersätta chippet.

Numera är betalkort en del av människors vardag och en viktig del av att kunna sköta inköp och finanser. Men trots att majoriteten av kreditkort är något av två olika sorters kort, nämligen VISA eller Mastercard, så är det inte många som vet vad skillnaden mellan de två betalnätverken är.

Båda kreditkortstyperna är kända som ”kredit- och betalkort” runt över hela världen, men få vet att det också finns signifikanta skillnader mellan dem.

VISA

VISA står för ”Visa International Service Association” och är ett av de två största kreditkortsvarumärkena idag.

Företaget ger inte själva ut kreditkort utan de licenserar sitt betalnätverk till medlemmar. Med andra ord så kan kreditkortsutgivare som använder VISA använda sig utav VISA:s betalprotokoll, vilket gör att kreditkortet kan användas överallt där VISA accepteras.

Exempel på VISA-kort är bland annat: OKQ8 Visa, Marginalen Gold, Rockerkortet och Refunder Pay.

Mastercard

Mastercard är det andra, största kreditkortsvarumärket idag.

Varumärket ägs av Mastercard Incorporated, som är en internationell organisation vars ägare består av över 25 000 olika banker och kreditinstitut. Företaget är börsnoterat och äger även varumärkena Maestro, Mastercard och Cirrus.

Precis som Visa så licenserar Mastercard ut sitt betalnätverk till medlemmar som vill använda sig utav Mastercard:s betalningsprotokoll. Med andra ord så kan kreditkort som är av typen Mastercard användas överallt där Mastercard-kreditkort accepteras.

Exempel på Mastercard-kort är bland annat: Komplett Bank Mastercard, Santander Mitt Kort+, ICA Bankkort och Circle K Mastercard.

Skillnaden mellan Mastercard och VISA

En grundläggande skillnad mellan Mastercard och Visa är att Mastercard, till skillnad mot VISA, även ger ut kreditkort själva. Där VISA inte utfärdar några kreditkort själva så utfärdar Mastercard, i samband med sina medlemmar, även själva ut kreditkort.

En annan skillnad är att Visa har en växlingskurs från Svenska Kronor till Euro, medan Mastercard har en annan. Skillnaden i växlingskurs är liten men om du gör många transaktioner så kan det med tiden märkas av.

Både Mastercard och Visa använder sig av samma teknologi och säkerhetsnivå för sina kort, vilket innebär att säkerhet inte behöver vara en faktor i ditt val över Visa eller Mastercard. Båda kreditkortstyperna använder sig av teknologier som Mastercard SecureCode och Verified by VISA, som båda fungerar på likadant sätt. Teknologierna gör det säkert när du använder korten för att handla på nätet.

Ytterligare en skillnad mellan kreditkortstyperna är att respektive kort bara fungerar på sina egna betalnätverk. Med andra ord så kan du alltså inte använda ett VISA-kort där endast Mastercard accepteras, och tvärtom. Dock så är differensen mellan kreditkortens utsträckning väldigt liten. I praktiken så accepterar nästan alla betalportaler både VISA och Mastercard, och sällan är det en betalportal som bara accepteras någon av kreditkortstyperna.

Den största skillnaden mellan kreditkortstyperna hittas vanligtvis bland de individuella korten som man ansöker om, än mellan kreditkortsvarumärkena i sig.

Till exempel så kan du hitta bonuskort med goda förmåner och tankkort med unika erbjudanden, där skillnaden inte ligger i om kreditkortet använder VISA eller Mastercard, men mer ifall kreditkortets bonussystem är attraktivt eller inte.

Skillnader, summering

I kort så kan man säga att skillnaderna mellan VISA-kort och Mastercard-kort är väldigt få. Båda kreditkortstyperna accepters i princip överallt och sällan är det endast något av kreditkortstyperna som accepteras. Båda kreditkortstyperna har lika hög säkerhet och båda har lika låga avgifter.

Läs mer: Vilket kreditkort är bäst 2022?