Skillnaden Mellan Elhandel och Elnät

Har du också funderat på vad skillnaden egentligen är mellan elhandel och elnät? Som konsument är det inte alltid lätt att hålla reda på vad ett elavtal är och vad man egentligen betalar för.

Nedan går vi igenom vad respektive begrepp betyder och vad skillnaderna är.

Elnät

Elnät är elledningar som förser ditt hus och område med el. Elnätet du har beror helt och hållet på var i landet du bor och är alltså inget du själv väljer.

Du måste alltid betala för elnät. I elnätsavtalet ingår, bland annat, användning, underhåll och skötsel av elledningarna.

Eftersom du som konsument inte har någon kontroll över elnätspriser så finns en oberoende myndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), som kontrollerar elnätsbolagen och ser till så att elen transporteras som den ska samt att elnätspriserna regleras.

Elhandel

Elhandel är elen du förbrukar. Elen färdas i elnätet och når ditt hushåll.

Elhandelsbolaget du sluter avtal med köper elen på den internationella elmarknaden och säljer den vidare till dig, och det är alltså här du kan jämföra och välja elbolag. Du väljer vilket elhandelsavtal du vill sluta och kan optimera priset efter dina förutsättningar. I avtalet ingår elen ditt hushåll förbrukar.

Det finns elhandelsbolag som har låga elpriser och elhandelsbolag som har högre priser. Du jämför avtalen och väljer elavtalet som passar bäst för dig. Du kan även välja om du vill ha fast eller rörligt elpris. Fasta priser ändras inte och är samma månad-på-månad, medan rörliga priser ändras dagligen och påverkas av marknadsförhållanden. Hur du vet vilket du bör välja

Skillnaden

Skillnaden mellan elnät och elhandel är alltså:

  • Elnät: Ledningarna och infrastrukturen som transporterar el.
  • Elhandel: Själva elen som färdas i ledningarna.

Relaterat: Vad är det som drar mest el i hemmet?