Skillnaden Mellan Elhandel och Elnät

Har du också funderat på vad skillnaden mellan elhandel och elnät egentligen är? Som konsument är det inte alltid lätt att hålla reda på vad de olika elavtal som man har är och vad det egentligen är som man betalar för.

Nedan går vi igenom vad respektive begrepp betyder och vad skillnaderna är.

Elnät

Elnät är de elledningar som förser ditt hus och ditt område med el. Vilket elnät du har beror helt och hållet på var någonstans du bor och vilket företag det är som har hand om elledningarna i ditt område.

Du måste alltid betala för elnät. I elnätsavtalet ingår bland annat användning, underhåll och skötsel av ledningarna.

Eftersom du som konsument inte har någon kontroll över elnätspriserna så finns det en oberoende myndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), som kontrollerar elnätsbolagen och de priser som de sätter, för att se till så att elen transporteras som den ska och att elnätspriserna som sätts regleras.

Elhandel

Elhandel är själva elen som du förbrukar. Elen du förbrukar färdas i elnätet och når hem till dig. Elhandelsbolaget som du sluter ett avtal med köper in elen på den internationella elmarknaden och säljer den sedan vidare till dig, och det är alltså här som du kan jämföra och välja mellan olika elbolag, eftersom vilket elhandelsbolag som du sluter ett avtal med kan du bestämma över själv.

I elhandelsavtalet ingår all el som ditt hushåll förbrukar samt försäljning av överskottsel, om du producerar el med solceller.

Det finns elhandelsbolag som har låga elpriser och elhandelsbolag som har högre priser. Du kan jämföra elavtalen och välja det elavtal som passar dina förutsättningar och behov bäst. Du kan även välja om du vill ha ett fast eller ett rörligt elpris, vilket beror på hur du vill planera in din elkostnad i din hushållsbudget och om du vill ha en flexibilitet med ditt elavtal eller om du hellre vill ha ett fast och förutsägbart elavtal.

Skillnaden

Skillnaden mellan elnät och elhandel är alltså att elnätet är de elledningar och den infrastruktur som transporterar el till ditt hem, medan elhandel är den el du köper in och som du förbrukar i ditt hem. Eftersom du behöver teckna båda elavtalen för att få tillgång till el i ditt hem, elnätsavtalet för att få tillgång till elnätet och elhandelsavtalet för att kunna köpa in el till ditt hem, så får du oftast två stycken elräkningar med posten. Ibland kan de vara ihopslagna i en enda räkning, speciellt om du har båda elavtalen med samma elbolag.

Relaterat: Vad är det som drar mest el i hemmet?