Skillnaden Mellan Elhandel och Elnät

Har du också funderat på vad skillnaden egentligen är mellan elhandel och elnät? Som konsument är det inte alltid enkelt att hålla reda på vad ett elavtal ens innebär och vad det egentligen är man betalar för.

Här går vi igenom vad som gäller för respektive begrepp.

Elnät

Elnät är elledningarna som försörjer ditt hus, och område, med el.

Vilket elnät du har beror helt och hållet på var i landet du bor och det är alltså inget du själv kan styra över.

I elnätsavtalet ingår användning av elledningar, underhåll, skötsel av elnätet, med mera.

Eftersom du som konsument inte har någon möjlighet att påverka elnätspriserna så finns det en oberoende myndighet, Energimarknadsinspektionen (EI), som kontrollerar elnätsbolagen och ser till så att elen transporteras som den ska, samt att elnätspriserna regleras.

Elhandel

Elhandel är elen du handlar och elen du förbrukar. Elen färdas alltså i elnätet och når ditt hushåll.

Elhandelsbolaget du sluter avtal med köper elen på den internationella elmarknaden och säljer den sedan vidare till dig, och det är alltså det här avtalet du själv kan välja.

Du väljer elhandelsavtalet du vill sluta och kan optimera priset efter dina förutsättningar och behov. Du kan hitta elhandelsbolag som har låga elpriser och du kan jämföra elavtal innan du bestämmer dig för att gå vidare med ett.

Du kan även välja om du vill ha ett fast eller rörligt elpris. Fasta priser förändras inte och är samma månad-efter-månad, medan rörliga priser ändras dagligen och påverkas av marknadsförhållanden. Hur du vet om du bör välja fast eller rörligt elpris

Skillnad

Skillnaden mellan elnät och elhandel är alltså:

  • Elnät är ledningarna och infrastrukturen som transporterar din el.
  • Elhandel är själva elen du förbrukar.

Läs mer: Vad är det som drar mest el i hemmet?