Skillnaden Mellan Borgenär, Gäldenär och Borgensman

När man lånar pengar är det väldigt vanligt att man stöter på ett flertal olika begrepp, och om man inte är insatt i bankspråket är det inte alltid lätt att hålla isär alla ord och namn. Vissa av dessa (exempelvis borgenär och borgensman) är dessutom snarlika och förväxlas ofta med varandra.

I detta inlägg kommer vi att redogöra för olika begrepp gällande både låntagare, långivare och den person som ställer upp genom att gå i borgen, så att du har stenkoll på vilket begrepp som betyder vad nästa gång du vill låna pengar.

Borgenär

Ett begrepp som väldigt ofta missförstås är just detta. Om du ser ett låneerbjudande som lyder exempelvis låna pengar till företag utan krav på borgen, så är det många som tror att den person som går i borgen kallas för borgenär, men så är inte fallet. Detta är istället den person som lånar ut pengarna—det vill säga den bank eller finansiella aktör där du tar ditt lån, och dit du sedan ska återbetala pengarna.

Gäldenär

Detta är namnet för den person som tagit ett lån och nu är skyldig att återbetala detta. Det betyder ungefär ”skuldtagare” och kommer från ordet gäld; ett gammalt svenskt ord som betyder just skuld. För den som talar norska kommer begreppet inte vara svårt alls att förstå, eftersom skuld där fortfarande heter gjeld (uttalas gäld).

Borgensman

Detta är den person som åtar sig att betala lånet om inte den ursprungliga låntagaren betalar enligt ordning. Att ha ett sådant åtagande är ett stort ansvar som man bör tänka igenom både en och två gånger innan man går med på, eftersom det kan komma att kraftigt påverka ens egen ekonomi om den person som egentligen tagit lånet inte återbetalar detta enligt avtal. Då går nämligen hela skulden över till den person som gått i borgen—och inte bara den eller de betalningar som uteblivit.

Läs mer: Privatlån utan krav på säkerhet