Aktier och Värdepapper Är Inte Samma Sak! Det Här Är Skillnaden

När man läser ekonomiska artiklar kan man få uppfattningen att aktier och begreppet värdepapper används utbytbart och att de är samma sak. Så är emellertid inte fallet.

Det här är en aktie

Ett aktiebolag har enligt sin bolagsordning ett visst aktiekapital, vilket är fördelat på ett visst antal aktier. Aktierna ägs av de som är delägare i aktiebolaget och en aktie kan därför sägas vara ett delägarbevis på att någon är ägare i ett visst aktiebolag. Äger du till exempel en aktie i Volvo är du delägare i Volvo.

En aktie ger dig vissa rättigheter. Framförallt ger aktien dig rätt att rösta när aktiebolaget håller bolagsstämma, vilket som huvudregel sker en gång om året. Vid en bolagsstämma kan aktieägarna besluta om utdelning av en del av bolagets vinst. Denna utdelning betalas ut till bolagets aktieägare; varför en aktie även ger innehavaren av aktien en rätt till utdelning.

Och det här är ett värdepapper

Värdepapper är ett samlingsnamn för olika typer av delägar- och investeringsbevis. Aktier, räntefondsbevis, aktieobligationer, optioner, skuldebrev och obligationer är samtliga olika typer av värdepapper. En aktie är således ett värdepapper, men ett värdepapper behöver inte alltid vara en aktie.

Läs mer: Vad är skillnaden mellan A- och B-aktier?