Aktier och Värdepapper Är Inte Samma Sak! Det Här Är Skillnaden

När man läser ekonomiska artiklar kan man få den vanliga missuppfattningen att aktier och värdepapper syftar på samma sak, men det är emellertid inte sant och det finns viktiga skillnader mellan båda begreppen.

Vad en aktie är

En aktie är en ägarandel som du kan köpa i ett bolag. Alla bolag som har bolagsformen aktiebolag, som är den vanligaste bolagsformen i Sverige, har ett antal aktier som investerare kan köpa för att äga delar av bolaget.

När småföretagare startar bolag så är det vanligt att de äger alla aktier i bolaget och att de inte säljer dessa, men om de hade velat sälja bolaget så hade de kunnat sälja av sina aktier i bolaget till någon annan, och då hade den personen som köpt aktierna blivit företagets ägare.

Bland stora, offentliga bolag, så gör företaget ett visst antal aktier tillgängliga för försäljning på den öppna marknaden (även kallad ”börsen”). Här kan investerare sedan köpa och sälja aktier i olika företag, vilket betyder att de köper och säljer ägarandelar i olika bolag, och utbud samt efterfrågan avgör vilket pris företagets aktier har. Detta pris reflekterar hur mycket marknaden tror att företaget är värt, och om ägaren hade velat sälja av alla sina aktier i bolaget, så hade de alltså teoretiskt sett kunnat sälja dem på den öppna marknaden till det pris som marknaden satt på aktierna. Naturligtvis fungerar det annorlunda i praktiken, eftersom en ägare som säljer alla sina aktier kan signalera att de inte längre tror på bolaget och det kan påverka aktiepriset negativt.

Vad ett värdepapper är

Ett värdepapper, å andra sidan, är ett samlingsnamn på alla typer av dokument som har något slags värde på den öppna marknaden. Detta kan inkludera aktier, som är dokument som visar på ägarandelar i ett visst bolag, vilket ger dokumentet värde. Men det kan också inkludera fondinnehav, optioner, terminer, obligationer, certifikat, CFD och andra dokument som har något slags värde. Om ett dokument har något slags värde på den öppna marknaden, så är det teoretiskt sett ett värdepapper.

Vanliga finansinstrument som ofta klassas som värdepapper:

  • Aktier
  • Obligationer
  • Certifikat
  • CFD
  • Optioner
  • Warranter
  • Terminer
  • Futures

Skillnad mellan aktier och värdepapper

Skillnaden mellan värdepapper och aktier är alltså att värdepapper syftar på alla dokument som har något slags värde på den öppna marknaden, vilket inkluderar aktier men vilket även inkluderar optioner, warranter, terminer och CFD, medan aktier bara är ett av många olika slags värdepapper, och som syftar på ägarandelar i olika aktiebolag.

Med andra ord så är alla aktier värdepapper, men inte alla värdepapper är aktier.

Läs mer: Vad är skillnaden mellan A- och B-aktier?