Skillnaden Mellan A- och B-Aktier

Är du en vanlig sparare som brukar köpa aktier och fonder har du sannolikt hört talas om begreppet ”aktieslag” eller begreppen ”A-aktier” och ”B-aktier”.

Är du osäker på vad innebörden av begreppen är så följer här en kort och översiktlig redogörelse som förhoppningsvis kan bringa klarhet i vad aktieslag är och vilken roll de fyller.

Aktier i bolag

Ett aktiebolag består av ett visst antal aktier. Hur många skiljer det sig åt från bolag till bolag, det finns inget minimi- eller maximiantal.

Ett aktiebolag kan exempelvis bestå av endast en aktie likväl som det kan bestå av hundratusentals aktier. Som regel gäller att publika aktiebolag, vilka är noterade på en publik marknadsplats (eller ”börs”), har ett stort antal aktier då detta underlättar omsättningen i aktiehandeln.

Olika aktieslag: Därför delar man upp aktier

I de flesta fall använder sig ett aktiebolag av endast ett aktieslag. Detta innebär att alla aktier är värda lika mycket och de har alla lika mycket i ”röstvärde”. Ett enda aktieslag innebär vanligtvis att en aktie ger en röst på bolagsstämman.

Det är emellertid möjligt för ett aktiebolag att ge ut flera olika aktieslag, vilket är något som förekommer i många noterade bolag. Ofta brukar de olika aktieslagen benämnas för A-aktier, B-aktier, C-aktier, D-aktier och så vidare.

Det finns ingen begränsning på hur många aktieslag ett aktiebolag kan ge ut.

Skillnaden mellan A- och B-aktier

Vanligtvis är skillnaden mellan aktieslagen vilken rösträtt de ger i bolagsstämman.

I börsnoterade aktiebolag där man använder sig av olika aktieslag brukar dessa delas upp i A-aktier med en röst per aktie, och B-aktier med endast en tiondels röst per aktie. Du behöver således tio stycken aktier från kategori B för att ha samma rösträtt som en aktie från kategori A.

Därför ger man olika rösträtt till olika aktieslag

Syftet med att dela upp aktierna i olika aktieslag är att det gör det möjligt att få in kapital till bolaget utan att förlora kontroll över bolaget. Man kan helt enkelt ge ut nya aktier och får betalt för dessa och ändå behålla kontroll över ledningen i bolaget, eftersom de nyutgivna aktierna har mindre röstvärde än de ursprungliga aktierna.

Systemet med olika aktieslag är förbjudet i många länder då man anser att det ska vara en direkt relation mellan risk och makt. Det vill säga hur stor rösträtt du har i ett aktiebolag ska stå i direkt relation till hur mycket pengar som du har investerat i bolaget. I Sverige är det dock något som har varit tillåtet sedan länge.

Relaterat: Låna pengar till företag 2022

Vilket aktieslag ska man köpa?

Vill du ha en stor rösträtt i ett aktiebolag är det inte någon tvekan om att du ska köpa det aktieslag som ger flest röster. Det är i de flesta fall nästintill omöjligt att få något reellt inflytande över ett bolag om du köper röstsvaga aktier.

Är du å andra sidan en vanlig småsparare som investerar i värdepapper för att tjäna pengar genom direktavkastning och att aktien ökar i värde finns det inte någon generell regel. I vissa bolag är det A-aktien som har genererat bäst avkastning medan det i andra bolag är B-aktien som har varit vinnaren. Du måste därför göra en grundlig analys av respektive aktieslag innan du bestämmer dig för vilken du ska investera i.

Läs mer: Hur köper man aktier?