Ska Man Välja Rörlig eller Bunden Ränta För Bolån?

Ett bolån utgör som regel den i särklass största utgiftsposten i ett hushåll. Ofta ligger månadskostnaden bara för bolånet på flera tusen kronor, och en del av de månatliga inbetalningarna på lånet består av räntor.

När du lägger upp ditt huslån får du själv välja om du vill ha en fast eller bunden ränta på ditt bolån, och beroende på vilket av alternativen du väljer kan skillnaderna i dina månatliga inbetalningar till banken variera ganska kraftigt.

Vilket alternativ ska jag välja?

Om det är fast eller rörlig ränta som passar bäst för just dig, kan egentligen bara du själv svara på.

För att göra frågeställningen något lättare kan du reflektera över om du exempelvis har ett fast eller rörligt elpris, och varför du gjort just detta val.

Om du har en tight budget som inte står sig väl mot förändringar kan dock den fasta räntan vara ett klokt val, för att inte riskera oförutsedda utgifter. Har du däremot utrymme för förändringar i budgeten, har det historiskt sett visat sig vara mer ekonomiskt fördelaktigt över tid att välja en rörlig ränta.

Vad är skillnaden mellan fast ränta och bunden ränta

Fast ränta är precis som det låter — en fast avgift du varje månad betalar på ditt hypotekslån. Fördelen med en fast ränta är att du varje månad vet exakt hur mycket ditt bostadslån kommer kosta, vilket gör det enkelt att lägga in kostnaden till exempel i en budget. Nackdelen är att banken tar ut en avgift för den trygghet som den fasta räntan ger, vilket brukar innebära att det över tid blir dyrare med en fast ränta.

Om du istället väljer rörlig ränta kommer dina månatliga kostnader variera. Den rörliga räntan följer marknadsräntan, men värt att känna till är att en rörlig ränta inte varierar från månad till månad. Istället binds den i tremånadersperioder. Fördelen med rörlig ränta när du väljer att låna pengar till hus är att kostnaden historiskt sett blivit lägre sett över tid. Nackdelen är dock att detta inte är någon garanti för att kommande räntor kommer fortsätta vara låga.