Så Här Lånar Du Ut Pengar Till Privatpersoner och Företag [Guide]

Istället för att gå till banken och låna pengar finns det idag andra metoder låntagare kan ta användning av. P2P-lån, även kallat ”crowdlending”, är ett alternativ genom vilket privatpersoner och företag kan låna pengar av andra privatpersoner och företag.

Nedan förklarar vi hur det fungerar.

Så fungerar det att låna ut pengar med peer-to-peer

P2P-lån (står för Peer-To-Peer lån) förklaras kort som ett sätt där två parter (peers) kan låna pengar direkt av varandra.

När en låntagare ansöker om ett P2P-lån tar P2P-plattformen en kreditupplysning och gör en riskbedömning. Låntagaren dyker sedan upp på P2P-plattformen och du som långivare kan därefter välja att antingen låna ut pengar till privatpersonen, eller företaget, eller inte.

Olika P2P-plattformar fungerar olika men följer alla samma principer. Som låneinvesterare går du in på plattformen och väljer vem du vill ge lån till. Det finns även plattformar som kan automatisera utlåningsprocessen åt dig, till exempel Lendify.

Den växande P2P-lånemarknaden gör att du som investerare får en chans att tjäna pengar på att låna ut pengar till privatpersoner eller företag som är i behov av kapital.

Som långivare kan du få en lukrativ avkastning och kan även investera i företag som är verksamma inom olika branscher, vars framtidspotential du kanske ser och som du tror kan se tillväxt. Med en plattform som Kameo, till exempel, kan du investera i företagslån och fastigheter.

Sammanfattning:

  • Med P2P-lån lånar du ut pengar direkt till privatpersoner eller företag, utan några mellanhänder.
  • Crowdlending kan vara ett sätt för låntagare att få kapital från investerare som vill investera i lån.
  • I och med de få mellanhänder kan det innebära lägre kostnader för låntagare, och god avkastning för långivare.

Steg för att börja låna ut pengar till privatpersoner

Du som vill komma igång med att låna ut pengar till privatpersoner börjar med att registrera dig på en plattform som erbjuder den här tjänsten. Lista på plattformar.

Du registrerar dig på en plattform, signerar med BankID och sätter därefter in de pengar som du har tänkt investera.

På vissa plattformar, som exempelvis Lendify, så kan du skapa ett så kallat autoinvest-konto. Autoinvest sköter investeringarna åt dig, minimerar din risk och delar upp dina investeringar mellan flera olika lån. Autoinvest är Lendify:s tjänst för att underlätta investeringar i lån och göra investeringarna säkrare.

Efter att du öppnat ditt konto på plattformen och satt in dina pengar så kan du därefter börja investera.

Du väljer de lån som du vill investera i och allokerar dina pengar åt lånen. Därefter får du avkastning varje månad genom att låntagaren återbetalar lånet.

Vissa plattformar erbjuder även en tjänst där du kan sälja ditt konto och få avkastningen i förtid. Du kan även köpa konton från andra investerare och på så sätt ta över deras låneinvesteringar.

Risker och säkerhet vid P2P-utlåning

Visst går det även att tala om riskerna med P2P-lån eftersom det, som i alla andra fall, också kan innebära att en låntagare inte betalar tillbaka.

Dock kan man i mångt och mycket påstå att riskerna i många fall är mindre eftersom du som investerare inte själv står att låna ut alla pengar. Du lånar endast en del av det belopp som låntagaren vill låna. Ni är flera som delar på både summan och riskerna, vilket innebär att det inte fungerar som när en enda bank står bakom lånet.

Generellt kan man säga att riskerna har att göra med följande faktorer:

  • Personens betalningsförmåga.
  • Betalningsmönster som kan ha sin grund i skuldsaneringar, konkurser och liknande.
  • Räntenivån.

Andra risker med peer-to-peer är att plattformen kan vara oseriös, så se till att endast välja en plattform som är legitim. Det är viktigt att lagar och regler efterföljs, såsom krav på att kreditupplysning tas. Några vanliga och seriösa plattformar är Savelend, Lendify och Brocc.

Hitta plattformar för att investera i lån via