Låna Pengar Trots Skuld hos Kronofogden, Så Här Gör Du!

Befinner du dig i ett ekonomiskt trängt läge där du måste låna pengar samtidigt som du är skuldsatt? Det bästa är förmodligen att du låter bli att låna pengar, om det är möjligt, men ibland hamnar man i lägen där det inte finns någon annan utväg.

Det är svårt att få lån samtidigt som du har en skuld hos Kronofogdemyndigheten (KFM), men inte omöjligt. Här följer därför en guide till olika lånealternativ för dig som är skuldsatt.

I grund och botten har du tre lånealternativ: nystartslån, lån med borgensman och pantlån. Nedan går vi igenom vart och ett av alternativen och vad de innebär. Ännu längre ner kan du läsa om skuldsanering, vad en sådan innebär och hur du kan ta reda på om det är ett möjligt alternativ för dig.

Nystartslån

Ett nystartslån, även känt som omstartslån, kan vara ett alternativ för den som har en skuld hos Kronofogden och som letar efter sätt att städa sin privatekonomi. Här handlar det inte om lån som är avsedda för konsumtion. När du ska ta ett nystartslån så går du och långivaren tillsammans igenom din ekonomi, inklusive dina skulder. Syftet är helt enkelt att lånet ska hjälpa dig till en ekonomisk nystart, att det på sikt ska hjälpa dig till en sundare ekonomi, till exempel genom att nystartslånet används till för att betala tillbaka mer akuta skulder som eventuella Kronofogdeskulder. En populär aktör som erbjuder nystartslån är Nstart.

Låna genom nystartslån.

Lån med borgensman

Att låna pengar med en borgensman innebär att någon annan går i god för ditt lån—borgensmannen. Det är med andra ord din borgensman som står som återbetalningsskyldig om det skulle vara så att du saknar möjlighet att själv betala tillbaka lånet.

Låna genom borgen.

Pantlån

Ett pantlån innebär att någonting du äger används som säkerhet för att ta ett lån. Du lämnar in en ägodel i pant hos en pantbank, ägodelen värderas och du får sedan låna pengar upp till ett belopp som baseras på värderingen av det du lämnade in. Det du lämnat in återfår du om du betalar tillbaka lånet. Annars säljs det för att täcka ditt skuldsaldo. En populär pantbank är Sefina Pantbank.

Låna med pant.

Se över din ekonomi innan du lånar pengar

Om du är skuldsatt och känner att du behöver ta ett lån bör du först fundera över om det verkligen är nödvändigt för dig att låna pengar. Det är förstås en rimlig fråga att ställa sig oavsett om du har en skuld hos Kronofogden eller inte, men är förstås en särskilt viktig fråga om du redan är skuldsatt.

  • Låna inte mer pengar än vad du verkligen behöver.
  • Räkna på hur mycket du har råd att avvara varje månad och låt det avgöra hur stort lånebelopp du kan ta—om du inte har råd att avvara några pengar är det bäst att låta bli att låna.
  • Om du har lån som inte gått till Kronofogden kan det vara en idé att undersöka dina möjligheter att baka ihop dem till ett lån. Det kan du göra även om du har skuld hos KFM.

Om andra alternativ inte fungerar: Skuldsanering

När du genomför en skuldsanering betalar du av på dina skulder under en period, vanligtvis några år. Det är en lösning för dig som har såpass omfattande skulder att det inte finns någon möjlighet för dig att betala tillbaka dem. Ett villkor för att du ska bli beviljad en sanering är att du först ansträngt dig för att försöka lösa dina skulder. Du kan enkelt undersöka vilka möjligheter du har till en skuldsanering genom att genomföra Kronofogdemyndighetens skuldsaneringstest som du hittar på deras hemsida.

Skuldfinansieringslån kan man även hitta hos tredjepartslångivare, som potentiellt kan hjälpa en att lösa sina skulder innan man går vidare till Kronofogden. För den som är skuldsatt så kan det vara värt att utforska möjligheterna bland skuldsaneringslånen, innan man går vidare med lösningarna hos Kronofogden.