Lagarna och Reglerna Kring SMS-Lån och Snabblån

Sms-lån, även kända som snabblån eller mikrolån, har blivit allt mer populära under de senaste åren. Dessa är kortfristiga lån som varierar mellan 1 000 och 50 000 kronor och ges utan säkerhet. Dessa lån kan beviljas snabbt, ofta inom några minuter, och är vanligtvis avsedda att återbetalas inom 3090 dagar. De är tänkta att fungera som en tillfällig lösning för oförutsedda kostnader snarare än en långsiktig finansiell strategi. För att använda sms-lån på ett ansvarsfullt sätt är det viktigt att ha god kännedom om de lagar och regler som gäller i Sverige.

Denna artikel kommer att täcka allt du behöver veta om lagarna och reglerna kring sms-lån, så att du kan navigera i lånemarknaden med större säkerhet och förståelse.

Lagar och regler kring sms-lån i Sverige

För att skydda konsumenter har Sverige infört flera lagar och regler kring sms-lån. De viktigaste reglerna inkluderar begränsningar på räntor och avgifter, krav på kreditprövning, ångerrätt och regler kring skulder och betalningsanmärkningar.

Räntor och avgifter

 • Räntetak: Sedan september 2018 finns det ett räntetak för sms-lån, vilket innebär att den årliga effektiva räntan inte får överstiga 40 procentenheter över referensräntan, som fastställs av Riksbanken.
 • Avgiftstak: Utöver räntetak finns det även begränsningar på avgifter, såsom uppläggnings- och aviavgifter, som får tas ut i samband med sms-lån. Totalt får avgifterna inte överstiga 0,4 procent av lånebeloppet per dag, vilket motsvarar 14,6 procent per 30-dagarsperiod. Denna regel säkerställer att konsumenter inte belastas med orimligt höga kostnader för sms-lån.

Kreditprövning

 • Krav på kreditprövning: Långivare som erbjuder sms-lån är skyldiga att utföra en kreditprövning på låntagaren innan de beviljar lånet. Kreditprövningen syftar till att utvärdera låntagarens återbetalningsförmåga och förhindra att personer med dålig kredit skuldsätter sig ytterligare.
 • Information om inkomst: Låntagaren är skyldig att lämna korrekta uppgifter om sin ekonomi, inklusive inkomst och eventuella befintliga skulder. Långivaren ska verifiera dessa uppgifter innan lånet beviljas.

Ångerrätt

 • 14 dagars ångerrätt: Enligt konsumentkreditlagen har låntagaren rätt att ångra sms-lånet inom 14 dagar från det att låneavtalet ingåtts. Om ångerrätten utnyttjas ska låntagaren återbetala lånet samt ränta för de dagar lånet varit utbetalt.
 • Information om ångerrätt: Långivaren är skyldig att informera låntagaren om ångerrätten både vid låneansökan och i samband med att låneavtalet ingås.

Skulder och betalningsanmärkningar

 • Inkasso och betalningsanmärkningar: Om låntagaren inte betalar tillbaka lånet i tid kan långivaren skicka ärendet till inkasso och låntagaren kan få en betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar påverkar låntagarens kreditvärdighet negativt och kan göra det svårare att få lån, hyra bostad eller teckna avtal i framtiden.
 • Skuldsanering: Om låntagaren hamnar i en ohållbar skuldsituation kan skuldsanering vara en möjlighet. Skuldsanering innebär att låntagarens skulder omförhandlas och betalningsplanen justeras för att möjliggöra en realistisk återbetalning av skulderna.

Nya regler för snabblån från 2025

Från den 1 juli 2025 införs nya regler för snabblån i Sverige. Dessa regler syftar till att minska antalet snabblåneföretag och skydda konsumenterna. Bland annat måste företag ansöka om tillstånd för att bedriva bank- eller finansieringsverksamhet, och de som inte uppfyller kraven måste upphöra med sin verksamhet. Reglerna inkluderar även strikta kreditprövningar och begränsningar av aggressiv marknadsföring. Vidare upphävs nuvarande lagar om viss verksamhet med konsumentkrediter för att ge plats åt den nya lagstiftningen.

Tips för att använda sms-lån ansvarsfullt

 • Jämför långivare: Jämför olika långivare och deras erbjudanden för att hitta det bästa sms-lånet för dig. Var uppmärksam på räntor, avgifter och villkor.
 • Budget: Gör en noggrann budget och bedöm din återbetalningsförmåga innan du tar ett sms-lån. Se till att du har tillräckligt med inkomst för att täcka lånekostnaderna och övriga utgifter.
 • Läs villkoren: Läs noggrant igenom låneavtalet och villkoren innan du accepterar lånet. Om något är oklart, kontakta långivaren för att få mer information.
 • Använd sms-lån ansvarsfullt: Sms-lån bör endast användas som en tillfällig lösning för att hantera oväntade utgifter. De är inte lämpliga som en långsiktig finansiell lösning och kan leda till skulder och betalningsproblem om de används oansvarigt.

Alternativ till sms-lån

Om du behöver extra pengar men är osäker på om ett sms-lån är rätt lösning, överväg följande alternativ:

 • Spara: Om dina finansiella behov inte är akuta, överväg att spara pengar varje månad för att bygga upp en buffert för oförutsedda utgifter.
 • Privatlån: Om du behöver låna ett större belopp eller över en längre tid, kan ett privatlån från en bank eller annan långivare vara ett bättre alternativ. Räntorna på privatlån är oftast lägre än på sms-lån.
 • Kreditkort: Ett kreditkort kan vara ett alternativ till sms-lån för mindre inköp eller oförutsedda utgifter. Om du betalar tillbaka kreditkortsbeloppet inom den räntefria perioden, slipper du betala ränta på lånet.
 • Förskott på lönen: Om din arbetsgivare erbjuder möjligheten att få förskott på din lön, kan det vara en lösning för att täcka tillfälliga finansiella behov utan att ta ett sms-lån.

Det är viktigt att du noggrant överväger dina alternativ och väljer den finansiella lösning som bäst passar dina behov och din ekonomiska situation. Sms-lån kan vara en snabb och enkel lösning, men det är viktigt att använda dem ansvarsfullt och följa de lagar och regler som gäller i Sverige.