Hur Sätts Elpriserna och Vad Kan Påverka Elpriset?

Så sätts elpriserna

Vad priset på el blir bestäms av utbud och efterfrågan.

Priset bestäms på den nordiska elbörsen Nord Pool och det är där som elaktörerna köper och säljer elen. Det rådande elpriset på börsen är det pris som ligger till grund för all handel av el i Norden. Nord Pool:s elbörs styr därmed elpriset som når till slutkunden.

Trots att Nord Pool är en nordisk elbörs sträcker den sig även till länder utanför Norden, samtidigt som Island (som är en del av Norden) inte handlar sin el på Nord Pool.

Nord Pool är följande länders officiella börs för elhandel:

 • Sverige
 • Norge
 • Finland
 • Danmark
 • Estland
 • Litauen

Faktorer som styr utbud och efterfrågan på Nord Pools börs

Utbud och efterfrågan på Nord Pool:s börs styrs av många olika faktorer:

 • Vattentillgången i vattenmagasinen.
 • Väder, temperatur och årstid.
 • Vad fossila bränslen kostar.
 • Vad utsläppsrätterna i EU kostar.
 • Vilken överföringskapacitet som finns i kraftledningarna tillsammans med elanvändning.
 • Politisk osäkerhet som exempelvis ändringar i energiskatter och subventioner.

Den nordiska marknaden är nära sammankopplad med den större europeiska marknaden. Det är därför som de nordiska priserna påverkas av vad som sker runtom i Europa.

De europeiska energikällorna som i första hand används är vind-, vatten- och kärnkraft. De sekundära källorna (kol, olja och naturgas) används när förstahands alternativen inte räcker till. Det sker ofta när efterfrågan ökar kraftigt, som exempelvis om en vinter är extra kall.

Trots att förstahandskällorna är förnybara energikällor så använder Europa fortfarande till stor del fossila bränslen vid tillverkningen av el, och höga kostnader på fossila bränslen, samt utsläppsrätter kan vidare göra så att elpriset i Europa stiger.

Energimarknadsinspektionens roll

Elmarknaden är ett monopol och ses därför över av Energimarknadsinspektionen. Myndigheten ansvarar över marknaden och ser till exempel till så att nätföretagen inte tar orimliga priser. Nätföretagen kan därmed inte själva bestämma över den totala kostnaden, utan det är Energimarknadsinspektionens avvägning av terräng, vart du bor och hur långt det är mellan kunderna som speglas i vad kostnaden blir. Till exempel så är det därför som det ibland är dyrare att bo i glesbygd än i tätort.

Energimarknadsinspektionen håller även koll på kvalitén och säkrar så att företagen gör det som behövs för att exempelvis minska på avbrott.

Vad du själv kan göra för att påverka ditt elpris

Kostnaden en kund betalar för sin elförbrukning består av tre delar:

 • Själva elen som du förbrukar.
 • Kostnaden för transport till hemmet.
 • Skatter och avgifter.

Så kan du påverka ditt elpris

Att optimera elförbrukningen i hemmet och att jämföra elavtal är två bra saker att göra med jämna mellanrum. Genom att vara aktivt och jämföra elavtal så kan du se till så att du alltid har det bästa elavtalet för dig och genom att optimera elförbrukningen i hemmet så kan du skära ner på din elförbrukning drastiskt, och på så sätt spara mycket pengar på onödiga elutgifter. Vad drar mest el i hemmet?

Det kan också vara en idé att renovera hemmet om man inte moderniserat sitt hushåll på ett tag. Till exempel så kan en värmepump, solceller, förbättrad isolering eller nya vitvaror göra mycket i att minska på elkostnaderna som man har i huset.

Värt att veta är att du som elkund har ett avtal med två företag: ett elhandelsbolag och ett elnätsbolag.

Det är elhandelsbolaget som du ingår i elavtal med.

Elnätsbolaget beror på vart i Sverige du bor, och är alltså inte något du själv kan välja. Kostnaden för elnätet beror på var du bor och hur mycket det kostar att underhålla elnätet i din region.

Läs mer: Skillnaden mellan elnätsavtal och elhandelsavtal