Så Här Riskfyllt Är Det med P2P-Lån

Begreppet P2P-lån kommer från peer-to-peer lån, det vill säga person-till-person lån. Ett annat namn låneformen är crowdlending.

Det går ut på att privatpersoner eller näringsidkare lånar pengar av varandra. På så vis slipper man vända sig till en bank eller annan långivare. Hur kan jag låna ut pengar till privatpersoner?

Crowdlending sker via plattformar på nätet där låntagare ansöker om lån och långivare finansierar med kapital.

Läs mer: Vad P2P-lån är och hur de fungerar

Som investerare så agerar man långivare på plattformen. Att investera i något medför dock alltid en viss risk och det är även fallet med P2P-lån.

I denna artikel så redogör vi för riskerna som finns i samband med att man investerar i P2P-lån.

Risker med P2P-lån som investeringar

 1. 1. Risken för obetalda lån

  P2P-lån är lån utan säkerhet. Det medför automatiskt en viss risk för dig som långivare eftersom uteblivna betalningar inte kan finansieras med en säkerhet som man kan lägga beslag på. Dock så minskar P2P-plattformer denna risk genom olika lösningar.

  Den vanligaste lösningen är att en investerare aldrig finansierar ett lån helt själv.

  När en låntagare ansöker om ett lån genom P2P-plattformen så tas en sedvanlig kreditupplysning på låntagaren. Kreditupplysningen visar bland annat information om låntagaren och hur kreditvärdig låntagaren är. Låntagare grupperas därefter i risknivåer där låntagare med låg kreditvärdighet anses vara en ”högre risk” och låntagare med högre kreditvärdighet anses vara en ”lägre risk”.

  Som investerare så kan man välja vilken risknivå man vill investera i.

  En högre risk innebär en högre ränta för låntagaren, och därför också en högre avkastning för långivaren. En lägre risk innebär motsatsen.

  När man valt den risknivå som man vill investera i så fördelas ens investering över flera lån. Varje enskilda lån finansieras av kapital från flera olika investerare.

  Investerarna delar alltså på risken för att det lånet inte skulle återbetalas. Om ett lån inte betalas tillbaka så förlorar en person inte hela investeringen utan denna fördelas istället mellan flera olika investerare och förlusten blir betydligt mindre för varje enskilda investerare.

  Majoriteten av låntagare brukar dock betala tillbaka sina lån så över tid så brukar P2P-investerare se en hög avkastning på sina investeringar.

 2. 2. Risken med oseriösa P2P-plattformar

  Den allra största risken för P2P-investerare är att låneplattformen själv inte visar sig vara en seriös aktör.

  P2P-lån är fortfarande relativt nytt i Sverige. Jämfört med traditionella lån som har funnits i flera sekler så är P2P-lån ett relativt nytt fenomen som möjliggörs av internet.

  Innan man väljer att använda sig utav en plattform så är det därför väldigt viktigt att se till så att plattformen följer landets lagar och regler för att säkerställa så att allt går rätt till.

  P2P-lån kan vara ett gott sätt att investera pengar på men man bör se till så att allt går rätt till för att undvika problem vid ett senare skede.

  Se därför alltid till så att plattformen följer Sveriges lagar och regler. Se också till så att plattformen står under Finansinspektionens tillsyn.

  Viktigast av allt så bör man se till så att plattformen gör omfattande kreditprövningar av varje kund innan de beviljar en låntagare. Att bedöma en låntagares risknivå är av största vikt för att kunna bedöma risknivån på en investering. Att inte ta ordentliga kreditprövningar innebär att plattformen inte kan bedöma risknivån ordentligt och det kan leda till förluster längre fram.

  Det är ett lagkrav på att långivare måste ta kreditprövningar när de granskar låneansökningar. Det handlar inte bara om att bedöma låntagarens risknivå och återbetalningsförmåga men även för att inte överbelåna människor och försätta dem i en sits där de inte kan återbetala lån.

Så undviker du oseriösa låneplattformar

Det enklaste sättet att undvika risken med oseriösa plattformar är att helt enkelt använda sig utav en bevisad plattform som funnits på marknaden länge. Utbudet av plattformar är stort. Man behöver inte använda sig utav okända plattformar för att investera i P2P-lån

Risknivåer för P2P-plattformar jämfört med andra investeringsalternativ

Att investera i person-till-person-lån är oftast tryggt jämfört med andra investeringsformer. Avkastningen är hög och kostnaderna för att använda plattformen är låga.

Det finns en stor skillnad mellan riskerna med P2P-lån och riskerna som kommer med att investera i t.ex. aktier. Skulle du investera i aktier som minskar i värde förlorar du dina pengar permanent medan lån i regel betalas tillbaka. En investering i crowdlending kan därför vara attraktivt.

Hitta en investeringsplattform för P2P-lån