Så Länge Ska eller Kan Du Ha Barnförsäkring

Konsumentverket rekommenderar att man försäkrar sitt barn. Tyvärr tror många föräldrar att försäkringen barn får genom skola och barnomsorg är tillräcklig, men så är inte fallet. De allmänna försäkringarna gäller endast under tiden barnen är i skolan eller nyttjar barnomsorgen. Skulle något hända på fritiden gäller försäkringarna alltså inte.

Det finns emellertid många frågor som dyker upp när man står inför att försäkra sitt barn, bland annat hur länge försäkringen man tecknar faktiskt gäller. Nedan förklarar vi hur det fungerar.

Relaterat: Vilka personförsäkringar är bäst 2022?

Så länge gäller barnförsäkringen

När du tecknar en barnförsäkring gäller den till och med att barnet fyllt 25 år. Med andra ord gäller försäkringen långt efter att barnet blivit myndigt. Dock kan olika försäkringar ha olika giltighetstider och vissa barnförsäkringar kan gälla fram till att barnet fyllt 30 år. Kolla därför med ditt försäkringsbolag för att veta vad som gäller för din barnförsäkring.

Tips: Teckna barnförsäkringen i så tidig ålder som möjligt

Barnförsäkringar bör alltid tecknas i så tidig ålder som möjligt. Risken för åkommor ökar nämligen med tiden och befintliga sjukdomar kan aldrig försäkras i efterhand. Är barnet försäkrat kan de få ersättning ifall de utvecklar en kronisk sjukdom i framtiden, även som barn. Till exempel:

 • Epilepsi
 • ADHD
 • Cerebral-pares
 • Psykiska sjukdomar
 • M.fl.

Barn bör därför alltid försäkras i så tidig ålder som möjligt, innan de utvecklar en sjukdomshistorik.

Jämför barnförsäkringar

Innan du tecknar första, bästa försäkring åt ditt barn är det viktigt att du jämför olika försäkringar. På så sätt kan du hitta de allra bästa försäkringarna för ditt barn.

Saker du bör titta på är om försäkringen exempelvis:

 • har undantag för vissa sjukdomar eller åkommor.
 • ger ersättning för sjukhusvistelse.
 • ger ersättning för bestående arbetsoförmåga.
 • ger ersättning för bestående funktionsnedsättning.
 • ger ersättning för extra allvarliga diagnoser.
 • ger ersättning för vårdbidrag.

Det är även viktigt att vara medveten om att försäkringar i regel inte täcker sjukdomar eller skador barnet ådragit sig innan försäkringen tecknats. Även psykiska diagnoser kan i många fall vara svåra att försäkra. Ta därför reda på om befintliga åkommor täcks av försäkringen innan du väljer att gå vidare med en försäkring.

Vill du som förälder ge ditt barn ett heltäckande skydd är det alltså viktigt att undersöka flera försäkringar för att hitta den som kan passa ditt barn bäst.