Så Länge Ska och Kan Du Ha Barnförsäkring

Konsumentverket rekommenderar att man försäkrar sitt barn, och enligt Payup är det en av de viktigaste försäkringarna man kan teckna. Tyvärr tror många föräldrar att försäkringen barn får genom skola och barnomsorg är tillräcklig, men så är emellertid inte fallet. De allmänna försäkringarna gäller nämligen bara under tiden som barnet är i skolan eller nyttjar barnomsorgen. Om något skulle hända på fritiden så gäller alltså försäkringarna inte.

En vanlig fråga när man tecknar en barnförsäkring är hur länge försäkringen faktiskt gäller. Nedan förklarar vi hur det fungerar och hur länge försäkringen gäller.

Relaterat: Vilka personförsäkringar är bäst 2023?

Giltighetstid för barnförsäkringar

När du tecknar en barnförsäkring gäller den till och med att barnet fyllt 25 år. Med andra ord gäller försäkringen långt efter att barnet blivit myndigt. Dock kan olika försäkringar ha olika giltighetstider och vissa barnförsäkringar kan gälla fram till att barnet fyllt 30 år. Därför är det viktigt att du kollar med ditt försäkringsbolag för att veta exakt vad som gäller för din försäkring.

Vikten av att teckna barnförsäkring tidigt

Barnförsäkringar bör alltid tecknas i så tidig ålder som möjligt. Risken för åkommor ökar nämligen med tiden och befintliga sjukdomar kan aldrig försäkras i efterhand. Är barnet försäkrat kan de få ersättning om de utvecklar kroniska sjukdom i framtiden, även när de fortfarande är barn.

Exempel på åkommor de kan utveckla och få ersättning för framöver:

 • Epilepsi
 • ADHD
 • Cerebral-pares
 • Psykiska sjukdomar
 • M.m.

Barn bör därför försäkras i så tidig ålder som möjligt, så att de kan få ersättning om de utvecklar sjukdomar i framtiden.

Så väljer du rätt barnförsäkring

Innan du tecknar en försäkring för ditt barn så är det viktigt att du jämför olika försäkringar, för att hitta den bästa försäkringen som passar ditt barn.

Saker du bör titta på när du jämför försäkringar är om försäkringen:

 • har undantag för vissa sjukdomar eller åkommor.
 • ger ersättning för sjukhusvistelse.
 • ger ersättning för bestående arbetsoförmåga.
 • ger ersättning för bestående funktionsnedsättning.
 • ger ersättning för extra allvarliga diagnoser.
 • ger ersättning för vårdbidrag.

Det är även viktigt att vara medveten om att försäkringar i regel inte täcker sjukdomar eller skador barnet ådragit sig innan försäkringen tecknats. Även psykiska diagnoser kan i många fall vara svåra att försäkra. Ta därför reda på om befintliga åkommor täcks av försäkringen innan du väljer att gå vidare med en försäkring.

Vill du som förälder ge ditt barn ett heltäckande skydd är det alltså viktigt att undersöka flera försäkringar för att hitta den som kan passa ditt barn bäst.