Checklista När Du Vill Köpa Ett Företag

Att köpa ett företag kan vara en spännande och lönsam investering, men det är viktigt att göra en noggrann genomgång och analys av företaget innan du tar steget.

Nedan följer checklista med 8 viktiga punkter att se över när du vill köpa ett företag.

1. Granska och verifiera all finansiell information

 • Årsredovisningar, kassaflöde, balansrapport, huvudbok, leverantörsskulder och kundfordringar.
 • Skattedeklarationer för de senaste tre åren.
 • Alla skulder och deras villkor.
 • Analys av vinstmarginaler.
 • Analys av fasta och rörliga kostnader.
 • Bruttovinst och avkastning per produkt.
 • Inventering av alla produkter, utrustning och fastigheter, inklusive totalt värde.

2. Granska och verifiera företagsstrukturen och verksamheten

 • Företagets bolagsordning och ändringar.
 • Sammanfattning av nuvarande investerare och aktieägare.
 • Alla produkter och tjänster, inklusive produktionskostnader och marginaler.
 • Företagets varumärkesidentitet, inklusive logotyp, webbplats och domän.

3. Granska och verifiera alla avtal

 • Alla sekretessavtal eller konkurrensklausuler, eventuella garantier.
 • Företagets inköpsorder, offert, fakturor eller garantier.
 • Säkerhetsavtal, bostadslån, säkerheter.
 • Avsiktsförklaringar, avtal, avslutande avskrifter från fusioner eller förvärv.
 • Fördelningsavtal, försäljningsavtal, prenumerationsavtal.
 • Alla lån, hyresavtal, kreditlinor eller växlar.
 • Avtal mellan företagets ledare, direktörer eller ägare.
 • Aktieköpsavtal eller andra optionsavtal.

4. Granska och verifiera all kundinformation

 • Alla kunddatabaser, prenumerationslistor och försäljningsregister.
 • Kopior av standardkommunikation och korrespondens.
 • Alla marknadsföringsprogram, kundanalyser, konkurrenter och branschtrender.
 • Företagets varumärkesidentitet, inklusive logotyp, webbplats och domän.

5. Granska och verifiera all anställningsinformation

 • Anställningsregister och organisationsdiagram.
 • Anställningskontrakt och avtal med frilansare.
 • Löneinformation och anställdas skattedeklarationer.
 • Personalresurspolicy och förfaranden.
 • Anställningsförmåner, pensionsplan och försäkring.

6. Kontrollera eventuella rättsfrågor

 • Finns det några pågående rättstvister eller andra juridiska frågor som man behöver känna till?
 • Vem representerar företaget i juridiska frågor?
 • Har företaget rätt försäkringar, licenser och tillstånd på plats?

7. Granska och verifiera alla fysiska tillgångar och fastigheter

 • Inventering av all företagets egendom och dess nuvarande marknadsvärde, inklusive fordon, utrustning, fastigheter och lager.

8. Granska och verifiera all immateriell egendom

 • Alla företagets patent, varumärken och upphovsrätter.
 • Produkter, formler, recept eller tekniskt kunnande.
 • All data och digital information som företaget äger.
 • Alla arbeten för hyra eller konsultavtal.

Genom att noggrant gå igenom checklistan och verifiera all information, kan man få en förståelse för företaget man planerar att köpa och dess framtida potential. Det är viktigt att samarbeta med en erfaren företagsmäklare, advokat och revisor för att genomföra en omfattande analys av företaget och fatta ett välgrundat beslut om att köpa företaget.

Kom ihåg att checklistan blir mindre om du köper ett mindre företag, eftersom företaget har mindre dokumentation, mindre företagsstruktur, färre avtal, färre kunder, färre anställda, färre rättsfrågor, färre tillgångar och färre immateriell egendom, vilket gör att det går mycket snabbare att gå igenom punktlistan och säkerställa att man har en god överblick på företaget som man planerar att köpa.

Relaterat: Lån för att förvärva företag