Vad är en kreditupplysning?

Vad Är En Kreditupplysning?

När det kommer till ekonomiska beslut, oavsett om det gäller att ansöka om ett lån, teckna ett elavtal eller hyra en bostad, spelar kreditupplysningar en avgörande roll. En kreditupplysning kan

Hur stor checkkredit kan man få?

Hur Stor Checkkredit Kan Man Få?

Många företag använder sig av en checkkredit, eller ”kontokredit” i stället för ett traditionellt företagslån i verksamheten. Storleken på checkkrediten varierar från företag till företag och är beroende på en

Vad är en skuldsanering?

Vad Är En Skuldsanering?

Skuldsanering är en juridisk process där en skuldsatt person får möjlighet att bli av med sina skulder helt eller delvis under en bestämd period. Processen syftar till att ge personen

Vad är högkostnadskrediter?

Vad Är En Högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är ett lån eller en kredit som har en effektiva ränta på 30% eller mer, plus referensränta (Riksbankens styrränta). Eftersom referensräntan i nuläget är på %, innebär det

Effektiv ränta

Vad Är Effektiv Ränta?

Inom ekonomi finns det en rad begrepp som kan verka komplexa och svåra att förstå, men som har stor inverkan på vår vardagsekonomi. Ett av dessa begrepp är effektiv ränta.