Vad är en basvara?

Vad Är En Basvara?

En basvara är en produkt eller en vara som används som en grund för att producera andra varor eller tjänster. Basvaror är vanligtvis råvaror eller halvfabrikat som används som ingredienser

Vad är likviditet?

Vad Är Likviditet?

Likviditet, även kallat kassalikviditet, är ett begrepp som beskriver hur enkelt det är att omedelbart konvertera tillgångar till kontanter. Det är ett mått som används för att räkna ut hur god