Vad drar mest el i hemmet?

Vad Drar Mest El i Hemmet?

Vilka är de största elbovarna i ditt hem? Att ta reda på det är ett bra första steg mot att sänka dina elkostnader och din energikonsumtion. Det är med andra

Kategorier El
Vad är en skuldsanering?

Vad Är En Skuldsanering?

Skuldsanering är en juridisk process där en skuldsatt person får möjlighet att bli av med sina skulder helt eller delvis under en bestämd period. Processen syftar till att ge personen

Vad är högkostnadskrediter?

Vad Är En Högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är ett lån eller en kredit som har en effektiva ränta på 30% eller mer, plus referensränta (Riksbankens styrränta). Eftersom referensräntan i nuläget är på %, innebär det

Effektiv ränta

Vad Är Effektiv Ränta?

Inom ekonomi finns det en rad begrepp som kan verka komplexa och svåra att förstå, men som har stor inverkan på vår vardagsekonomi. Ett av dessa begrepp är effektiv ränta.