Vad är MiCA?

Vad Är MiCA (Markets In Crypto-Assets)?

MiCA, eller Markets in Crypto Assets Regulation, är ett omfattande regulatoriskt ramverk utformat av Europeiska Unionen för att stärka konsumenternas skydd och säkerställa en stabil och transparent marknad för kryptovalutor