Vad är DeFi?

Vad Är DeFi?

Världen av finansiella tjänster är i ständig förändring. Med utvecklingen av ny teknik, till exempel blockchain (eller blockkedja på svenska), har nya former av finansiell interaktion kommit i ljuset, och