Vad är en skuldsanering?

Vad Är En Skuldsanering?

Skuldsanering är en juridisk process där en skuldsatt person får möjlighet att bli av med sina skulder helt eller delvis under en bestämd period. Processen syftar till att ge personen

Vad är högkostnadskrediter?

Vad Är En Högkostnadskredit?

En högkostnadskredit är ett lån eller en kredit som har en effektiva ränta på 30% eller mer, plus referensränta (Riksbankens styrränta). Eftersom referensräntan i nuläget är på %, innebär det

Hur många lån kan man ha?

Hur Många Lån Kan Man Ha?

Att ta lån är en del av många svenskars vardag. Det kan handla om allt från studielån för att finansiera utbildning till bolån för att köpa bostad, och även mindre