Vad är en basvara?

Vad Är En Basvara?

En basvara är en produkt eller en vara som används som en grund för att producera andra varor eller tjänster. Basvaror är vanligtvis råvaror eller halvfabrikat som används som ingredienser

Vad är hävstång

Vad Är Hävstång?

Hävstångseffekt, eller ”leverage” på engelska, är ett begrepp inom finans och ekonomi som avser att använda lånade pengar för att öka den potentiella avkastningen på en investering. Detta kan ske